Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2023-10-16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-10-16 13:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-10-16 13:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok planowanych przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Plan postępowań na 2023 r. Plik pdf 39.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJarosław Wojtak2023-01-17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-01-17 09:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-01-17 09:57
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje, że Gmina Oleszyce przystępuje do zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach do 30  kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2023-01-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-01-03 08:08
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-11-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-11-09 15:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-11-09 15:01
Na podstawie art. 34 ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236),Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje że, Gmina Oleszyce jest zainteresowana dokonaniem zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2022-11-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-11-04 13:32
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-09-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-09-08 08:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-09-08 08:59
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Lipina, Uszkowce i Zabiała.
 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2022-07-20
Publikujący Marek Margas - Kierownik 2022-07-25 14:17
Modyfikacja Marek Margas - Kierownik 2022-07-25 14:21
Informacja o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie "Budowy budynku inwentarskiegi - tuczarni do chowu trzody chlewnej"

Załączniki:

Ogłoszenie - tuczarnia Plik pdf 273.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2022-02-17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:28
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2021-10-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 15:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 15:15
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach ogłasza ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 308.11 KB
RZ.RZT.70.17.2021.MK - Oleszyce Plik pdf 4.04 MB
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłŁukasz Pracało - Kierownik2021-03-29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-29 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-29 10:07
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok planowanych przez Gminę Oleszyce

 


Załączniki:

Plan postępowań 2021 Plik pdf 278.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2021-03-01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-01 14:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-01 14:31
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2020-09-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-07 12:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-21 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje wszystkie przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Oleszyce, które miały odbyć się dnia 28 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9.00 i od 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ulicy Rynek 1.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2020-04-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-15 14:40
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego w Futorach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 365/22, 365/25, 365/36, 365/39, 365/40,365/41, 365/42,  który miał odbyć się dnia 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ulicy Rynek 1.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2020-04-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-15 14:38
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok planowanych przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

plan 2020 Plik pdf 276.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2020-01-24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-24 11:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-24 11:23
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688z późn. zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2019-09-20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 11:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 11:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok planowanych przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Plan postępowań 2019 Plik pdf 327.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2019-02-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-15 08:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-15 08:16
Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2018-09-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-07 15:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-11 11:49
Ogłoszenie z dnia 14.06.2018 t. Wojewody podkarpackiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w obrębie 0005 Oleszyce Lubomierz

Załączniki:

ogłoszenie wojewody Plik pdf 339.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2018-06-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przeprowadzenie mostu stalowego oraz rozbiórkę istniejącego - obręb Nowa Grobla, gm. Oleszyce

Załączniki:

zawiadomienie most Plik pdf 464.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2018-04-24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-24 11:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-24 11:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok planowanych przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Plan na 2018 rok Plik pdf 393.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2018-01-30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-01-30 09:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-01-30 09:55

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-09-25
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2015-10-01
Publikujący -

Analiza stanu gospodarowania odpadów  komunalnych za rok 2014

Załączniki:

Analiza Plik pdf 57.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2015-09-11
Publikujący -

Informacja o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2015-07-06
Publikujący -

Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w 2015r.

projekt systemowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2015-03-16
Publikujący -

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(Art. 92  ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2010-10-22
Publikujący -

o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2010-10-13
Publikujący -

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2010-10-13
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 21:29:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.