Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 1/2022
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta i Gminy Oleszyce w 2022 roku.

Załączniki:

Zarządz. nr 1-2022 Typ pliku: pdf 382.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2023-11-24 08:35
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:47
Zarządzenie nr 2/2022
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 2 Typ pliku: pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-01-11 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-11 09:43
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:47
Zarządzenie nr 3/2022
w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce Rejestru Umów.

Załączniki:

Zarządzenie nr 3 Typ pliku: pdf 1.08 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:48
Zarządzenie nr 4/2022
w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach upoważnienia do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym do ustalenia prawa do dodatku osłonowego, przekazania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienalżnie pobranego oddatku osłonowego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 4 Typ pliku: pdf 297.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 09:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:42
Zarządzenie nr 5/2022
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunlanej w Oleszycach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 5 Typ pliku: pdf 312.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 09:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:42
Zarządzenie nr 6/2022
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna.

Załączniki:

Zarządzenie nr 6 Typ pliku: pdf 1.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAdolf Kalmuk2022-02-10 09:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:42
Zarządzenie nr 7/2022
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Załączniki:

Zarządzenie nr 7 Typ pliku: image 289.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAdolf Kalmuk2022-02-10 09:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:42
Zarządzenie nr 8/2022
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupelniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki:

Zarządzenie nr 8 Typ pliku: pdf 412.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 09:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:43
Zarządzenie nr 9/2022
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2022/2023

Załączniki:

Zarządzenie nr 9 Typ pliku: pdf 738.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 09:33
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:34
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:43
Zarządzenie nr 10/2022
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2022/2023

Załączniki:

Zarządzenie nr 10 Typ pliku: pdf 702.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-10 09:34
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:44
Zarządzenie nr 11/2022
w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Załączniki:

Zarządzenie nr 11 Typ pliku: pdf 845.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-02-17 09:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:24
Zarządzenie nr 12/2022
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 12 Typ pliku: pdf 571.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-02-17 09:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:25
Zarządzenie nr 13/2022
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy 

Załączniki:

Zarządzenie nr 13 Typ pliku: pdf 323.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2022-03-11 11:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:20
Zarządzenie nr 14/2022
w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Oleszyce za 2021 rok.

Załączniki:

Zarządzenie nr 14 Typ pliku: pdf 1.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-02-10 09:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:44
Zarządzenie nr 15/2022
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 15 Typ pliku: image 298.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAdolf Kalmuk2022-02-10 09:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-10 09:44
Zarządzenie nr 16/2022
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi ssportu w 2022 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 16 Typ pliku: pdf 1.67 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-02-17 09:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-02-17 09:25
Zarządzenie nr 17/2022
w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Załączniki:

Zarządz. nr 17-2022 Typ pliku: pdf 235.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-11-24 08:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:48
Zarządzenie nr 19/2022
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 19 Typ pliku: pdf 535.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-04-04 08:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:07
Zarządzenie nr 20/2022
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania włanego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 20 Typ pliku: pdf 1.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-03-11 11:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:21
Zarządzenie nr 18/2022
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 18 Typ pliku: pdf 1.99 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-03-11 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-11-24 08:47
Zarządzenie nr 21/2022
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 21 Typ pliku: pdf 180.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJanusz Kuras2022-04-04 08:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:07
Zarządzenie nr 22/2022
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 22 Typ pliku: pdf 285.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2022-03-11 11:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-03-11 12:21
Zarządzenie nr 23/2022
w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 23 Typ pliku: pdf 2.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-04-04 08:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:07
Zarządzenie nr 24/2022
w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Załączniki:

Zarządzenie nr 24 Typ pliku: pdf 815.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-05-11 08:44
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:57
Zarządzenie nr 25/2022
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 25 Typ pliku: pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-04-04 08:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-04 08:07
Zarządzenie nr 26/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania roczego z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 26 Typ pliku: pdf 27.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-05-11 08:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:58
Zarządzenie nr 27/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 27 Typ pliku: pdf 1.44 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-05-11 08:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-11 08:59
Zarządzenie nr 28/2022
w sprawie wskazania jednostki organizacyjnej Gminy Oleszyce do realizacji Rzporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia piniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania u wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty.

Załączniki:

Zarządzenie nr 28 Typ pliku: pdf 287.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-04-13 10:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:09
Zarządzenie nr 29/2022
w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania u wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty.

Załączniki:

Zarządzenie nr 29 Typ pliku: pdf 338.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-04-13 10:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:09
Zarządzenie nr 30/2022
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 30 Typ pliku: pdf 580.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-04-13 10:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-04-13 10:10
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 22:43:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.