Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 1/2020
w sprawie ustalenia na 2020 rok planu difinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Załączniki:

Zarządzenie nr 1 Typ pliku: pdf 888.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-04 11:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 11:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:19
Zarządzenie nr 2/2020
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 2 Typ pliku: pdf 419.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-04 12:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:19
Zarządzenie nr 3/2020
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2020/2021

Załączniki:

Zarządzenie nr 3 Typ pliku: pdf 694.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-04 12:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:20
Zarządzenie nr 4/2020
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2020/2021

Załączniki:

Zarządzenie nr 4 Typ pliku: pdf 717.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-04 12:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:20
Zarządzenie nr 5/2020
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2020/2021

Załączniki:

Zarządzenie nr 5 Typ pliku: pdf 397.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-04 12:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-04 12:20
Zarządzenie nr 6/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 6 Typ pliku: pdf 421.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-10 09:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-10 09:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-10 09:59
Zarządzenie nr 7/2020
w sprawie: przekazanie nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 7 Typ pliku: pdf 189.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:05
Zarządzenie nr 8/2020
w sprawie: Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasta i Gmina Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 8 Typ pliku: pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:50
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:52
Zarządzenie nr 9/2020
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na okres do 10-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 9 Typ pliku: pdf 250.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-25 10:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-25 10:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-25 10:20
Zarządzenie nr 10/2020
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 10 Typ pliku: pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:33
Zarządzenie nr 11/2020
w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie nr 11 Typ pliku: pdf 771.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:33
Zarządzenie nr 12/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzanie nr 12 Typ pliku: pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 09:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:48
Zarządzenie nr 13/2020
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 13 Typ pliku: pdf 345.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:33
Zarządzenie nr 14/2020
w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 14 Typ pliku: pdf 2.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:48
Zarządzenie nr 15/2020
w sprawie: przekazanie nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzanie nr 15 Typ pliku: pdf 181.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 09:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:48
Zarządzenie nr 16/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce poprzez czasowe wyłączenie bezpośredniego przyjmowania interesantów.

Załączniki:

Zarządzanie nr 16 Typ pliku: pdf 337.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-23 15:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-23 15:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-23 15:00
Zarządzenie nr 17/2020
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 17 Typ pliku: pdf 173.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 10:51
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:51
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:51
Zarządzenie nr 18/2020
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia komunlanego gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 18 Typ pliku: pdf 36.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:32
Zarządzenie nr 19/2020
Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2019 rok samorządowych instytucji kultury

Załączniki:

Zarządzenie nr 19 Typ pliku: pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:32
Zarządzenie nr 20/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 20 Typ pliku: pdf 421.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:33
Zarządzenie nr 21/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 21 Typ pliku: pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:33
Zarządzenie nr 22/2020
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 10 maja 2020 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 22 Typ pliku: pdf 242.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:33
Zarządzenie nr 23/2020
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Kółka Rolniczego w Zalesiu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 23 Typ pliku: pdf 241.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:33
Zarządzenie nr 24/2020
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 24 Typ pliku: pdf 249.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:30
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:33
Zarządzenie nr 25/2020
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na okres 9-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 25 Typ pliku: pdf 261.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-04-17 09:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-17 09:34
Zarządzenie nr 26/2020
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 26 Typ pliku: image 249.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 10:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:55
Zarządzenie nr 27/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 27 Typ pliku: pdf 2.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 10:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:56
Zarządzenie nr 28/2020
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdlanego" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Załączniki:

Zarządzenie nr 28 Typ pliku: pdf 689.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 10:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:56
Zarządzenie nr 29/2020
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 29 Typ pliku: pdf 6.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-06-03 10:51
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-03 10:51
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-03 10:54
Zarządzenie nr 30/2020
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

zarządzenie Burmistrza nr 30 Typ pliku: image 461.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-06-03 10:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-03 10:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-03 10:54
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 21:09:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.