Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 1 Plik pdf 176.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:39
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 2 Plik pdf 1.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:39
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Załączniki:

Zarządzenie nr 3 Plik pdf 425.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:46
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:49
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Oleszycach celem reazliacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w rok 2018".

Załączniki:

Zarządzenie nr 4 Plik pdf 1.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:40
w sprawie: przekaznia nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 5 Plik pdf 189.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:40
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:

Zarządzenie nr 6 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:40
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 7 Plik pdf 2.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:39
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 8 Plik pdf 547.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:40
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 9 Plik pdf 2.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:42
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019

Załączniki:

Zarządzenie nr 10 Plik pdf 694.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:40
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przekszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019

Załączniki:

Zarządzenie nr 11 Plik pdf 729.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:41
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2018/2019

Załączniki:

Zarządzenie nr 12 Plik pdf 403.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:39
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 13 Plik pdf 1.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-02-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-02-28 09:41
w sprawie: przekazanie nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 14 Plik pdf 265.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:54
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt położony w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie nr 15 Plik pdf 233.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:51
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:54
w sprawie zmian w budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 16 Plik pdf 1.43 MB
Zarządzenie nr 16 załacznik Plik pdf 620.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:54
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 17 Plik pdf 1.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:49
w sprawie zmiany wartości przekazanych nakładów inwestycujnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie nr 18 Plik pdf 206.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:55
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu z przeznaczeniem pod budowę i eksploatoację farmy fotowoltaicznej

Załączniki:

Zarządzenie nr 19 Plik pdf 250.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:51
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:51
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2017 rok
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-10
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-10 10:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-28 09:00
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 21 Plik image 279.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:43
Sprawozdanie roczne z wykonania palnów finansowych za 2017 rok samorządowych instytucji kultury

Załączniki:

Zarządzenie nr 22 Plik pdf 1.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:43
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 23 Plik pdf 1.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:44
w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe usytuowane w budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie 24 Plik pdf 225.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:13
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2017 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 25 Plik pdf 3.92 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:44
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 26 Plik pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-09 11:45
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 27 Plik pdf 1.56 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:37
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Załączniki:

Zarządzenie nr 28 Plik pdf 683.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:15
w sprawie zmian do Zarządzenie Nr 26/2018 z 27 kwietnia 2018 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 29 Plik pdf 222.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:15
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 30 Plik pdf 326.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-15 13:15
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 22:55:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.