Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:32/09
w sprawie wprowadzenia planu kont dla Projektu Nr UDA-RPPK.04.04.00-18-052/08-00 pod nazwą "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkaprackiego na lata 2007 - 2013.

Szczegóły Data: 2009-08-06

1/09
W sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegóły Data: 2009-01-19

23/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-06-30

22/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt. " Odnowa i Rozwój Wsi poprzez modernizację zabytkowego Ratusza Miejskiego w Oleszycach z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z otoczeniem, infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą"

Szczegóły Data: 2009-08-08

22/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-06-05

2/09
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2009-01-20

50/09
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2010 rok

Szczegóły Data: 2009-11-10

60/09
w sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych

Szczegóły Data: 2009-12-31

59/09
w sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych

Szczegóły Data: 2009-12-31

58/09
w sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych

Szczegóły Data: 2009-12-31

57/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-12-31

56/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-12-31

55/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-12-31

54/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-11-30

51/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-11-23

53/09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-11-23

52/09
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności

Szczegóły Data: 2009-11-23

48/09
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-10-30

47/09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-10-30

46/09
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji

Szczegóły Data: 2009-10-30

45/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-10-30

44/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-10-30

43/09
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-10-30

42/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-09-30

41/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-09-30

40/09
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-09-30

39/09
w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych.

Szczegóły Data: 2009-09-22

37/09
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2009-09-01

36/09
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Szczegóły Data: 2009-08-31

35/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-08-27

33/09
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budzetowej na 2010 rok

Szczegóły Data: 2009-08-14

34/09
W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 1 półrocze 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-08-14

24/09
W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz zakładu budżetowego Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-06-30

25/09
W sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-06-30

31/09
w sprawie: sposobu przekazania mienia i urządzeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora tej jednostki organizacyjnej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-08-06

30/09
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-07-30

29/09
w sprawie rozłożenia na raty należności niepodatkowych

Szczegóły Data: 2009-07-21

28/09
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: " Remont drogi gminnej nr 105203 R Stare Sioło - Zabiała km 0+000-0+750" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2009-07-21

26/09
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2009-07-10

27/09
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2009-07-10

23/09
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2009-06-30

21/09
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Szczegóły Data: 2009-05-31

20/09
w sprawie powołania komisji do określenia wartości nieruchomości gruntowych gminy

Szczegóły Data: 2009-05-20

19/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-05-20

18/09
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Szczegóły Data: 2009-05-11

17/09
W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obbwodowych komisji.

Szczegóły Data: 2009-05-07

16/09
W sprawie powołania koordynatora gminnaego ds. informatycznej obsługi wyborów.

Szczegóły Data: 2009-05-05

15/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-04-30

14/09
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-04-29

13/09
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2009-04-14

12/09
W sprawie ustanowienia pełnomocnika dp spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Szczegóły Data: 2009-04-14

11/09
W sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Szczegóły Data: 2009-04-01

10/09
W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-31

9/09
W sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Oleszyceach.

Szczegóły Data: 2009-03-31

8/09
W sprawie umorzenia wierzytelności.

Szczegóły Data: 2009-03-17

6/09
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2008 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-17

7/09
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-17

5/09
W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-03-02

3/09
W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-02-06

2/09
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2009-01-20

4/09
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm).

Szczegóły Data: 2009-02-24

4/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-08-21
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 22:42:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.