Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr LVIII/382/2023
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej połozonej w Starym Siole na okres 10-ciu lat.

Załączniki:

Uchwała nr 382 Typ pliku: pdf 197.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-02-08 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-02-08 09:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:01
Uchwała nr LVIII/383/2023
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniii na rok 2023.

Załączniki:

Uchwała nr 383 Typ pliku: pdf 3.97 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2023-02-08 09:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-02-08 09:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-02-08 09:25
Uchwała nr LVIII/384/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Oleszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Załączniki:

Uchwała nr 384 Typ pliku: pdf 2.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłSpryńska Zdzisława - Skarbnik2023-02-08 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-02-08 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-02-08 09:26
Uchwała nr LIX/385/2023
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2023 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 385 Typ pliku: pdf 1.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJanusz Kuras2023-04-14 12:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:28
Uchwała nr LIX/386/2023
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Załączniki:

Uchwała nr 386 Typ pliku: pdf 320.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2023-04-14 12:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:28
Uchwała nr LIX/387/2023
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Zabiała

Załączniki:

Uchwała nr 387 Typ pliku: pdf 423.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2023-04-14 12:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:29
Uchwała nr LIX/388/2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załączniki:

Uchwała nr 388 Typ pliku: pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-04-14 12:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:29
Uchwała nr LIX/389/2023
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 389 Typ pliku: pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-04-14 12:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:29
Uchwała nr LX/390/2023
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl.

Załączniki:

Uchwała nr 390 Typ pliku: pdf 295.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2023-04-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:30
Uchwała nr LX/391/2023
w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Załączniki:

Uchwała nr 391 Typ pliku: pdf 309.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2023-04-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:30
Uchwała nr LX/392/2023
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów położonych na terenie gminy Oleszyce na okres 10 lat rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 392 Typ pliku: pdf 2.72 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-04-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:30
Uchwała nr LX/393/2023
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Futorach na okres 7 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 393 Typ pliku: pdf 198.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-04-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:31
Uchwała nr LX/394/2023
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Uszkowcach na okres 7 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 394 Typ pliku: pdf 200.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-04-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:31
Uchwała nr LX/395/2023
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym sie w gminnej ewidencji zabytków.

Załączniki:

Uchwała nr 395 Typ pliku: pdf 2.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2023-04-14 12:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:31
Uchwała nr LX/396/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Uchwała nr 396 Typ pliku: pdf 238.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-04-14 12:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:31
Uchwała nr LX/397/2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załączniki:

Uchwała nr 397 Typ pliku: pdf 1,023.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-04-14 12:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-14 12:32
Uchwała nr LXI/398/2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załączniki:

Uchwała nr 398 Typ pliku: pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-06-02 11:34
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-02 11:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-02 11:38
Uchwała nr LXI/399/2023
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 399 Typ pliku: pdf 4.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-06-02 11:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-02 11:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-02 11:39
Uchwała nr LXII/400/2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załączniki:

Uchwała nr 400 Typ pliku: pdf 1.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-06-23 07:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:46
Uchwała nr LXII/401/2023
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 401 Typ pliku: pdf 4.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-06-23 07:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:46
Uchwała nr LXII/402/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której podmiotem jest ta sama nieruchomosć, na czas oznaczony do 3 lat, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawaracia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 402 Typ pliku: pdf 386.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-06-23 07:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:46
Uchwała nr LXII/403/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 10 lat, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 403 Typ pliku: pdf 372.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-06-23 07:42
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:47
Uchwała nr LXII/404/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowwym nieruchomości położonej w Starych Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 404 Typ pliku: pdf 795.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-06-23 07:44
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-06-23 07:47
Uchwała nr LXIII/405/2023
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce wotum zaufania

Załączniki:

LXIII 405 2023 Typ pliku: pdf 381.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2023-07-27 09:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:56
Uchwała nr LXIII/406/2023
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Załączniki:

LXIII 406 2023 Typ pliku: pdf 268.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-07-27 09:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:56
Uchwała nr LXIII/407/2023
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Załączniki:

LXIII 407 2023 Typ pliku: pdf 441.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2023-07-27 09:33
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:57
Uchwała nr LXIII/408/2023
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Załączniki:

LXIII 408 2023 Typ pliku: pdf 243.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2023-07-27 09:35
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:58
Uchwała nr LXIII/409/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabiała

Załączniki:

LXIII 409 2023 Typ pliku: pdf 4.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2023-07-27 09:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:59
Uchwała nr LXIII/410/2023
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załączniki:

LXIII 410 2023 Typ pliku: pdf 382.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2023-07-27 09:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 10:00
Uchwała nr LXIII/411/2023
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Uszkowcach z przeznaczeniem pod lokalizację biogazowni rolniczej w drodze przetargu

Załączniki:

LXIII 411 2023 Typ pliku: pdf 225.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2023-07-27 09:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 09:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-07-27 10:00
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 00:06:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.