Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXXIII/209/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1/2020 Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 209 Typ pliku: pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Uchwała nr XXXIII/210/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1/2020 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Pałacowo Parkowego w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała 210 Typ pliku: pdf 2.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:57
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Uchwała nr XXXIII/211/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/223/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała 211 Typ pliku: pdf 242.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/212/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała 212 Typ pliku: pdf 1.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/213/2021
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 213 Typ pliku: pdf 3.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 09:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/214/2021
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 214 Typ pliku: pdf 2.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-01 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-01 14:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-05-11 09:17
Uchwała nr XXXIV/215/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2021-2025

Załączniki:

Uchwała nr 215 Typ pliku: pdf 5.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/216/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2021-2023

Załączniki:

Uchwała nr 216 Typ pliku: pdf 4.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/217/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 217 Typ pliku: pdf 862.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/218/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonnych w Mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 218 Typ pliku: pdf 268.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/219/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszyce Lubomierz

Załączniki:

Uchwała nr 219 Typ pliku: pdf 231.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXIV/220/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło.

Załączniki:

Uchwała nr 220 Typ pliku: pdf 219.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXIV/221/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na okres do 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 221 Typ pliku: pdf 221.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXV/222/2021
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Załączniki:

Uchwała nr 222 Typ pliku: pdf 2.76 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/223/2021
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021".

Załączniki:

Uchwała nr 223 Typ pliku: pdf 1.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:49
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/224/2021
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 201 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 224 Typ pliku: pdf 1.08 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:51
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/225/2021
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Załączniki:

Uchwała nr 225 Typ pliku: pdf 343.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:55
Uchwała nr XXXV/226/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 226 Typ pliku: pdf 779.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:55
Uchwała nr XXXVI/227/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Załączniki:

Uchwała nr 227 Typ pliku: pdf 877.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:30
Uchwała nr XXXVI/228/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uznania preparatów nazwanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach.

Załączniki:

Uchwała nr 228 Typ pliku: pdf 836.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:01
Uchwała nr XXXVI/229/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o publikacji dotyczących Covid-19.

Załączniki:

Uchwała nr 229 Typ pliku: pdf 637.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:02
Uchwała nr XXXVI/230/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

Uchwała nr 230 Typ pliku: pdf 254.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:10
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:02
Uchwała nr XXXVI/231/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 231 Typ pliku: pdf 1.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:02
Uchwała nr XXXVI/232/2021
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 232 Typ pliku: pdf 210.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:02
Uchwała nr XXXVI/233/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego na terenie Gminy Oleszyce na okres 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 233 Typ pliku: pdf 228.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:03
Uchwała nr XXXVI/234/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanego położonego na terenie Gminy Oleszyce na okres 10 lat na rzecz Zakładu Usług Komunlanych i Rolniczych.

Załączniki:

Uchwała nr 234 Typ pliku: pdf 2.73 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:03
Uchwała nr XXXVI/235/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przeznaczonego pod staw położonego w Futorach na okres 20 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 235 Typ pliku: pdf 203.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 11:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 11:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:04
Uchwała nr XXXVI/236/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi

Załączniki:

Uchwała nr 236 Typ pliku: pdf 2.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-26 12:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-26 12:05
Uchwała nr XXXVII/237/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Załączniki:

Uchwała nr 237 Typ pliku: pdf 657.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-06-16 14:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 14:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 15:00
Uchwała nr XXXVII/238/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 238 Typ pliku: pdf 684.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-06-16 14:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 14:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 15:01
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 00:19:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.