Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XX/130/2020
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Załączniki:

Uchwała nr 130 Typ pliku: pdf 370.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:43
Uchwała nr XX/131/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 131 Typ pliku: pdf 204.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:45
Uchwała nr XX/132/2020
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, dzierżawionej na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.

Załączniki:

Uchwała nr 132 Typ pliku: pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:45
Uchwała nr XX/133/2020
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zalesiu.

Załączniki:

Uchwała nr 133 Typ pliku: pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:45
Uchwała nr XX/134/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Grobli.

Załączniki:

Uchwała nr 134 Typ pliku: pdf 653.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:34
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:34
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:45
Uchwała nr XX/135/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Futorach.

Załączniki:

Uchwała nr 135 Typ pliku: pdf 664.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:35
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:45
Uchwała nr XX/136/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na okres 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 136 Typ pliku: pdf 790.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:46
Uchwała nr XX/137/2020
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Oleszycach przy ulicy Szkolnej.

Załączniki:

Uchwała nr 137 Typ pliku: pdf 729.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:46
Uchwała nr XX/138/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr 138 Typ pliku: pdf 562.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:46
Uchwała nr XX/139/2020
w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

Załączniki:

Uchwała nr 139 Typ pliku: pdf 489.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:46
Uchwała nr XX/140/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr 140 Typ pliku: pdf 643.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-02-20 10:42
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-20 10:47
Uchwała nr XXI/141/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie na akt prawa miejscowego uchwałę Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 roku Nr XLV/311/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 141 Typ pliku: pdf 463.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:24
Uchwała nr XXI/142/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 142 Typ pliku: pdf 630.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:25
Uchwała nr XXI/143/2020
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Załączniki:

Uchwała nr 143 Typ pliku: pdf 877.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-03 10:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-03 10:25
Uchwała nr XXII/144/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Grobli

Załączniki:

Uchwała nr 144 Typ pliku: pdf 194.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 09:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:04
Uchwała nr XXII/145/2020
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020".

Załączniki:

Uchwała nr 145 Typ pliku: pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 09:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:04
Uchwała nr XXII/146/2020
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Załączniki:

Uchwała nr 146 Typ pliku: pdf 2.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 09:57
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:05
Uchwała nr XXII/147/2020
w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/104/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Uchwała nr 147 Typ pliku: pdf 348.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 10:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 09:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:05
Uchwała nr XXII/148/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 148 Typ pliku: pdf 2.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 10:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:05
Uchwała nr XXII/149/2020
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 149 Typ pliku: pdf 4.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 10:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:05
Uchwała nr XXII/150/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała nr 150 Typ pliku: pdf 1.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-03-13 10:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-03-13 10:06
Uchwała nr XXIII/151/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Zalesiu na okres 9-ciu lat.

Załączniki:

Uchwała 151 Typ pliku: pdf 716.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 10:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:31
Uchwała nr XXIII/152/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów położonych na terenie gminy Oleszyce na okres 9-ciu lat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała 152 Typ pliku: pdf 2.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:31
Uchwała nr XXIII/153/2020
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Borchowie na okres 9-ciu lat.

Załączniki:

Uchwała 153 Typ pliku: pdf 524.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:32
Uchwała nr XXIII/154/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Futorach w trybie przetargowym na okres do 9-ciu lat.

Załączniki:

Uchwała 154 Typ pliku: pdf 570.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:32
Uchwała nr XXIII/155/2020
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Oleszycach i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała 155 Typ pliku: pdf 890.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:10
Uchwała nr XXIV/156/2020
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań właśnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Załączniki:

Uchwała 156 Typ pliku: pdf 631.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 11:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-21 09:26
Uchwała nr XXIV/157/2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegnia bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała 157 Typ pliku: pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 11:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:34
Uchwała nr XXIV/158/2020
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchmości położonej w Oleszycach przy ulicy Spokojnej.

Załączniki:

Uchwała 158 Typ pliku: pdf 228.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 11:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:34
Uchwała nr XXIV/159/2020
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Załączniki:

Uchwała 159 Typ pliku: pdf 315.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-21 09:26
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 22:59:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.