Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr V/32/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 32 Typ pliku: pdf 20.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 08:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 08:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:42
Uchwała nr V/33/2019
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 33 Typ pliku: pdf 6.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 08:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 08:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:43
Uchwała nr V/34/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Uchwała nr 34 Typ pliku: pdf 218.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 08:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 08:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:43
Uchwała nr V/35/2019
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Załączniki:

Uchwała nr 35 Typ pliku: pdf 927.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 08:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 08:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:43
Uchwała nr V/36/2019
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/29/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych, sołtysów i Przewodniczącemu Zarządu Miasta oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Załączniki:

Uchwała nr 36 Typ pliku: pdf 276.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 09:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:43
Uchwała nr V/37/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5-ciu lat w trybie przetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 37 Typ pliku: pdf 248.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 09:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:43
Uchwała nr V/38/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9-ciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Futorach

Załączniki:

Uchwała nr 38 Typ pliku: pdf 205.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-31 09:42
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:44
Uchwała nr VI/39/2019
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki:

Uchwała nr 39 Typ pliku: pdf 469.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-04 14:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-04 14:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-04 14:41
Uchwała nr VII/40/2019
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Starym Siole.

Załączniki:

Uchwała nr 40 Typ pliku: pdf 223.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 13:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 13:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:23
Uchwała nr VII/41/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego połozonego w Oleszycach przy ulicy 3 Maja 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemncy wraz z udzieleniem bonifikaty.

Załączniki:

Uchwała nr 41 Typ pliku: pdf 294.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 13:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 13:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:23
Uchwała nr VII/42/2019
w spawie przyjęcia progamu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleszyce na 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 42 Typ pliku: pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:23
Uchwała nr VII/43/2019
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiażywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 43 Typ pliku: pdf 2.96 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VII/44/2019
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Załączniki:

Uchwała nr 44 Typ pliku: pdf 1.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VII/45/2019
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl.

Załączniki:

Uchwała nr 45 Typ pliku: pdf 293.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VII/46/2019
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Załączniki:

Uchwała nr 46 Typ pliku: pdf 2.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VII/47/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Załączniki:

Uchwała nr 47 Typ pliku: pdf 293.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VII/48/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 48 Typ pliku: pdf 926.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-02-27 14:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-27 14:24
Uchwała nr VIII/49/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Załączniki:

Uchwała nr 49 Typ pliku: pdf 228.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-01 12:35
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:40
Uchwała nr VIII/50/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina"

Załączniki:

Uchwała nr 50 Typ pliku: pdf 345.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-01 12:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:40
Uchwała nr VIII/51/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 51 Typ pliku: pdf 5.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-01 12:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:41
Uchwała nr VIII/52/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 52 Typ pliku: pdf 1.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-01 12:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-01 12:41
Uchwała nr IX/53/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Futory

Załączniki:

Uchwała nr 53 Typ pliku: pdf 214.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:26
Uchwała nr IX/54/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zalesie

Załączniki:

Uchwała nr 54 Typ pliku: pdf 214.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:27
Uchwała nr IX/55/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Borchów

Załączniki:

Uchwała nr 55 Typ pliku: pdf 213.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:27
Uchwała nr IX/56/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Nowa Grobla

Załączniki:

Uchwała nr 56 Typ pliku: pdf 217.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:27
Uchwała nr IX/57/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Stare Sioło

Załączniki:

Uchwała nr 57 Typ pliku: pdf 216.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:27
Uchwała nr IX/58/2019
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Stare Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 58 Typ pliku: pdf 218.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:27
Uchwała nr IX/59/2019
w sprawie zmiany w Statucie Miasta Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 59 Typ pliku: pdf 197.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:28
Uchwała nr IX/60/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Borchowie

Załączniki:

Uchwała nr 60 Typ pliku: pdf 191.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:28
Uchwała nr IX/61/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowyn nieruchomości gruntowej położonej w Maślankch

Załączniki:

Uchwała nr 61 Typ pliku: pdf 673.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:28
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 września 2023r. 14:46:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.