Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała XLIII/300/2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Załączniki:

Uchwała nr 300 Typ pliku: pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-02 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-02 11:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:36
Uchwała XLIII/301/2018
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"

Załączniki:

Uchwała nr 301 Typ pliku: pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08 14:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:39
Uchwała XLIII/302/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała nr 302 Typ pliku: pdf 193.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08 14:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:39
Uchwała XLIII/303/2018
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaway

Załączniki:

Uchwała nr 303 Typ pliku: pdf 238.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08 14:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:43
Uchwała XLIII/304/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 304 Typ pliku: pdf 717.78 KB
Uchwała nr 304 zał2 Typ pliku: pdf 557.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-08 14:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-08 14:44
Uchwała nr XLIV/305/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Uchwała nr 305 Typ pliku: pdf 812.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-16 09:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:55
Uchwała nr XLIV/306/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 306 Typ pliku: pdf 815.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-16 09:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:57
Uchwała nr XLIV/307/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetrargowym umowy najmu powierzchni części dachu budynku pod maszt telekomunikacyjny wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Załączniki:

Uchwała nr 307 Typ pliku: pdf 209.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-03-16 09:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-03-16 09:59
Uchwała nr XLV/308/2018
w sprawie podziału gminy Oleszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki:

Uchwała nr 308 Typ pliku: pdf 589.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 13:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:15
Uchwała nr XLV/309/2018
w sprawie podziału gminy Oleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:

Uchwała nr 309 Typ pliku: pdf 540.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 13:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:16
Uchwała nr XLV/310/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 310 Typ pliku: pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 13:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:16
Uchwała nr XLV/311/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 311 Typ pliku: pdf 2.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 13:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:16
Uchwała nr XLV/312/2018
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nierychomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 312 Typ pliku: pdf 1.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:16
Uchwała nr XLV/313/2018
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Załączniki:

Uchwała nr 313 Typ pliku: pdf 572.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 14:10
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:17
Uchwała nr XLV/314/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 314 Typ pliku: pdf 1.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 14:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:17
Uchwała nr XLV/315/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 315 Typ pliku: pdf 4.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 14:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:17
Uchwała nr XLV/316/2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:

Uchwała nr 316 Typ pliku: pdf 449.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-04-12 14:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 14:18
Uchwała nr XLVI/317/2018
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach zlokalizowanej w Starych Oleszycach

Załączniki:

Uchwała 317 Typ pliku: pdf 217.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:21
Uchwała nr XLVI/318/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 318 Typ pliku: pdf 244.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:21
Uchwała nr XLVI/319/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomomości gruntowej położonej w Futorach

Załączniki:

Uchwała 319 Typ pliku: pdf 217.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:21
Uchwała nr XLVI/320/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Załączniki:

Uchwała 320 Typ pliku: pdf 232.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:22
Uchwała nr XLVI/321/2018
w sprawie wyrażennia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Borchowie

Załączniki:

Uchwała 321 Typ pliku: pdf 193.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:22
Uchwała nr XLVI/322/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Uszkowcach

Załączniki:

Uchwała 322 Typ pliku: pdf 196.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:23
Uchwała nr XLVI/323/2018
w sprawie udzielenia pomocy finnansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Załączniki:

uchwała 323 Typ pliku: pdf 192.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:23
Uchwała nr XLVI/324/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała 324 Typ pliku: pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:23
Uchwała nr XLVI/325/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 325 Typ pliku: pdf 4.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-05-11 13:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 13:24
Uchwała nr XLVII/326/2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

Załączniki:

Uchwałą nr 326 Typ pliku: pdf 252.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:48
Uchwała nr XLVII/327/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 327 Typ pliku: pdf 924.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:49
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:49
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:52
Uchwała nr XLVII/328/2018
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

Załączniki:

Uchwała nr 328 Typ pliku: pdf 455.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:52
Uchwała nr XLVII/329/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 329 Typ pliku: pdf 1.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 10:02
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 01 grudnia 2023r. 23:52:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.