Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała IV/19/14
w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/20/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/17/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/18/14
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ograniczenia kolejowych przewozów pasażerskich na linii 101 Munina- Hebenne, na trasie Rzeszów -Horyniec Zdrój

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/14/14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/16/14
w sprawie dopłat do cen1m3 dostraczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała IV/15/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-12-30

Uchwała III/12/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała II/4/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach oraz ustalenia jej składu osobowego

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała III/13/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała III/11/14
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała III/10/14
w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała III/9/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała III/8/14
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-12-02

Uchwała II/7/14
w sprawie powołania Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała II/6/14
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała II/5/14
w sprawie powołania Komisji Budżetowo- Gospodarczej

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała II/3/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała I/2/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady

Szczegóły Data: 2014-11-28

Uchwała LIII/344/14
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-10-31

Uchwała LIII/346/14
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Starych Oleszycach przy ulicy Wiejskiej

Szczegóły Data: 2014-10-31

Uchwała LIII/345/14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Szczegóły Data: 2014-10-31

Uchwała LIII/343/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-10-31

Uchwała LIII/342/14
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-10-31

Obwieszczenie LII/1/14
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/139/96 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-09-26

Uchwała LII/341/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-09-26

Uchwała LII/340/14
w sprawie nadania nazwy ulicy gen.Józefa Kustronia w miejscowości Stare Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-09-26

Uchwała LII/339/14
w sprawie przejęcia od powiatu lubaczowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

Szczegóły Data: 2014-09-26

Uchwała LI/338/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-08-29

Uchwała LI/337/14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia uzytków ekologicznych" Pijawki" i "Smereczyna"

Szczegóły Data: 2014-08-29

Uchwała L/336/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-08-05

Uchwała XLIX/331/14
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/335/14
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/334/14
W sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/333/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/332/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/330/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/329/14
W sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/328/14
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2013 rok

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLIX/327/14
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2013 rok

Szczegóły Data: 2014-06-27

Uchwała XLVIII/325/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-05-29

Uchwała XLVIII/324/14
O udzieleniu dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Szczegóły Data: 2014-05-29

Uchwała XLVIII/326/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-05-29

Uchwała XLVIII/323/14
W sprawie ustanowienia użytków ekologicznych "Pijawki" i "Smereczyna"

Szczegóły Data: 2014-05-29

Uchwała XLVII/322/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-04-25

Uchwała XLVII/321/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2014-04-25

Uchwała XLVI/320/14
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLVI/319/14
W sprawie: zaopiniowania Propozycji Planu Aglomeracji Oleszyce.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLVI/318/14
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLVI/317/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLVI/316/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLVI/315/14
W sprawie: nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oleszycach o nr ewid. 1202/3 wraz z prawem własności znajdujących się na nim obiektów budowlanych.

Szczegóły Data: 2014-03-28

Uchwała XLIV/311/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Szczegóły Data: 2014-01-31

Uchwała XLIV/314/14
W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014".

Szczegóły Data: 2014-01-31

Uchwała XLIV/312/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-01-31

Uchwała XLIV/313/14
W sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Szczegóły Data: 2014-01-31

Uchwała XLIII/310/14
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawnającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Szczegóły Data: 2014-01-07
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 lutego 2024r. 01:31:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.