Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała III/13/10
W sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce w skład Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/22/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/21/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/20/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/19/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/18/10
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach na sfinansowanie zadania "Poprawa bazy kulturalnej Gminy Oleszyce poprzez budowę, modernizację i wyposażenie budynków usytuowanych w miejscowościach Zabiała i Zalesie, dla potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych realizowanych przez Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/17/10
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Oleszyce na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/16/10
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LVI/419/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 -2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - część północna"

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/15/10
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/14/10
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/12/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała III/11/10
W sprawie : zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych

Szczegóły Data: 2010-12-30

Uchwała II/10/10
W sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady.

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/9/10
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach .

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/8/10
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/7/10
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/6/10
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/5/10
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwały II/4/10
w sprawie ustalenia zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała II/3/10
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2010-12-14

Uchwała I/2/10
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Szczegóły Data: 2010-11-30

Uchwała I/1/10
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Szczegóły Data: 2010-11-30

Uchwała LXI/442/10
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową, odpadow stałych i ochroną wód na terenie miasta i gminy Oleszyce"

Szczegóły Data: 2010-11-10

Uchwała LXI/443/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego w roku 2011

Szczegóły Data: 2010-11-10

Uchwała LXI/441/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2010-11-10

Uchwała LXI/440/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-11-10

Uchwała LXI/439/10
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011

Szczegóły Data: 2010-11-10

Uchwała LX/432/10
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2011 r.

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/438/10
W sprawie rozpatrzenia skargi Pania Magdaleny Gałas

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/437/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/436/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/435/10
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/434/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/431/10
w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 r.

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwala LX/433/10
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2011 r.

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LX/430/10
w sprawie ustanowienia pomnikow przyrody.

Szczegóły Data: 2010-10-29

Uchwała LIX/429/10
w sprawie zabezpieczenia środków finasowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. :Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury"

Szczegóły Data: 2010-10-22

Uchwała LVIII/428/10
w sprawie : zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/427/10
w sprawie : zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/426/10
w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/425/10
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/224/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/424/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/409/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/423/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/422/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVIII/421/10
w sprawie : zbycia nieruchomości grunowej.

Szczegóły Data: 2010-09-27

Uchwała LVII/420/10
w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

Szczegóły Data: 2010-09-19

Uchwała LVI/419/10
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - część północna"

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/418/10
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 R Zalesie - Sucha Wola km 0 + 000 - km 3 + 330"

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/417/10
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/416/10
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Oleszyce na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/415/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Gałas

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/414/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/413/10
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej.

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/412/10
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych.

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/411/10
w sprawie: zatwierdzenia uchwał zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/410/10
w sprawie zaciągniecia przez gmnię Oleszyce w 2010 r. kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/409/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LVI/408/10
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVII/361/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na raelizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2010-08-30

Uchwała LV/407/10
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - część północna"

Szczegóły Data: 2010-07-29

Uchwała LV/406/10
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/347/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 22 stycznia 2010 r.

Szczegóły Data: 2010-07-29

Uchwała LV/405/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borchów

Szczegóły Data: 2010-07-29

Uchwała LIV/404/10
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze danego roku budżetowego

Szczegóły Data: 2010-07-19

Uchwała LIV/403/10
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu, pt. "Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach" złożonego w ramach konkursu nr 14/POKL/9.1.2/2009, Działanie nr 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Priorytet nr IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szczegóły Data: 2010-07-19

Uchwały LIV/402/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-07-19

Uchwały LIII/401/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/400/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/399/10
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Oleszyce czynności związanych z realizacją zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/398/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/397/10
w sprawie wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu obiektów zabytkowych i historycznych na terenie Gminy Oleszyce"

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/396/10
w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/395/10
w sprawie : oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/394/10
w sprawie : oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/393/10
w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Oleszyce

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LIII/392/10
w sprawie: zatwierdzenia uchwał zebrania wiejskiego

Szczegóły Data: 2010-06-29

Uchwała LII/391/10
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb miasta i gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych"

Szczegóły Data: 2010-06-21

Uchwała LII/390/10
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr L/381/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Szczegóły Data: 2010-06-21

Uchwała LI/389/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała LI/388/10
w sprawie : zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała LI/387/10
w sprawie : zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała LI/386/10
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała LI/385/10
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała LI/384/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała L/376/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rozbudowa cmentarza w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/375/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa - Futory"

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała LI/383/10
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce obowiązku szczegółowego uregulowania zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2010-05-28

Uchwała L/382/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwały L/381/10
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLVI/346/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 22 stycznia 2010r.

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/380/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach za 2009 rok.

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/379/10
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/378/10
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia granic ich obwodów.

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/377/10
w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu.

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/374/10
w sprawie dokonania zmian w Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Oleszyce na lata 2009 - 2016

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/373/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała L/372/10
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2010-04-30

Uchwała XLIX/371/10
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory".

Szczegóły Data: 2010-04-23

Uchwała XLIX/370/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-04-23

Uchwała XLVIII/369/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Szczegóły Data: 2010-03-30

Uchwała XLVIII/368/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-03-30

Uchwała XLVIII/367/10
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową, odpadów stałych i ochroną wód na terenie miasta i gminy Oleszyce".

Szczegóły Data: 2010-03-30

Uchwała XLVIII/366/10
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Szczegóły Data: 2010-03-30

Uchwała XLVIII/365/10
przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szczegóły Data: 2010-03-30

Uchwała XLVII/364/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/363/10
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/362/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/361/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/360/10
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2010r. kredytu długoterminowego.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/359/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/358/10
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/357/10
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/356/10
w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/355/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVII/354/10
w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Oleszyce

Szczegóły Data: 2010-02-26

Uchwała XLVI/345/10
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2010 rok.

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/353/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rozbudowa cmentarza w Oleszycach".

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/352/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa - Futory".

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/349/10
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/351/10
w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/350/10
w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/348/10
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych.

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/347/10
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Futory i Oleszyce - część północna"

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/346/10
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb miasta i gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych"

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/344/10
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową, odpadów stałych i ochroną wód na terenie miasta i gminy Oleszyce".

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwała XLVI/343/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2010-01-22

Uchwał XLVI/342/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadań publicznych

Szczegóły Data: 2010-01-22
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 00:16:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.