Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
L.p. Tytuł, data i nr aktu   Data ogłoszenia,
nr i pozycja dziennika urzędowego
 1.  
Uchwała  nr XLIV/305/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 23 lutego 2018 r.
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

 
   DZ. URZ. WOJ. 2018.1065
Ogłoszony: 12.03.2018

 
 1.  
Uchwała  nr XLV/308/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie podziału gminy Oleszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


 
   
DZ. URZ. WOJ. 2018.2127
Ogłoszony: 24.04.2018

 
 1.  
Uchwała  nr XLV/309/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie podziału gminy Oleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.2126
Ogłoszony: 24.04.2018
 1.  
Uchwała  nr XLV/311/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

 
  DZ. URZ. WOJ. 2018.1935
Ogłoszony: 16.04.2018
 1.  
Uchwała  nr XLV/312/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
  DZ. URZ. WOJ. 2018.1936
Ogłoszony: 16.04.2018
 1.  
Uchwała  nr XLV/313/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 marca 2018 r.
 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 

 
  DZ. URZ. WOJ. 2018.1937
Ogłoszony: 16.04.2018
 1.  
Uchwała  nr XLVII/326/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 25 maja 2018 r.
 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce

 
  DZ. URZ. WOJ. 2018.2726
Ogłoszony: 11.06.2018
 1.  
Uchwała  nr XLVII/329/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2018rok.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.2855
Ogłoszony: 21.06.2018

 
 1.  
Uchwała  nr XLVII/331/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 25 maja 2018 r.
 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Oleszyce.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.2766
Ogłoszony: 12.06.2018
 1.  
Uchwała  nr L/341/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Oleszyce.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.3830
Ogłoszony: 10.09.2018

 
 1.  
Uchwała  nr L/342/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.4267
Ogłoszony: 15.10.2018

 
 1.  
Uchwała  nr LII/354/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 9 października 2018 r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce
  DZ. URZ. WOJ. 2018.4563
Ogłoszony: 02.11.2018

 
 1.  
Uchwała  nr LII/355/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 9 października 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.4373
Ogłoszony: 22.10.2018

 
 1.  
Uchwała  nr LII/359/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 9 października 2018 r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce
  DZ. URZ. WOJ. 2018.4474
Ogłoszony: 29.10.2018

 
 1.  
Uchwała  nr LIV/360/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 8 listopada 2018 r.w sprawie zmian w  Statucie Miasta i  Gminy Oleszyce.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.5001
Ogłoszony: 22.11.2018
 1.  
Uchwała  nr II/3/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.5166
Ogłoszony: 05.12.2018

 
 1.  
Uchwała  nr III/16 /2018 Rada Miejska w Oleszycach 
 z dnia 7 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
  DZ. URZ. WOJ. 2018.5398
Ogłoszony: 12.12.2018

 
 1.  
Uchwała  nr IV/24/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  DZ. URZ. WOJ. 2019.52
Ogłoszony: 03.01.2019

 
 1.  
Uchwała  nr IV/25/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  DZ. URZ. WOJ. 2019.53
Ogłoszony: 03.01.2019

 
 1.  
Uchwała  nr IV/30/2018 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce.
  DZ. URZ. WOJ. 2019.206
Ogłoszony: 08.01.2019

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-21 09:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-28 10:51
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 lutego 2024r. 11:47:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.