Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
 I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców
do udziału  w debacie nad raportem o stanie gminy Oleszyce za 2021 rok
 
Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) mieszkańcy Gminy Oleszyce mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy w liczbie maksymalnie 15.
Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  24.06.2022 r.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ w 2021 r. raport o stanie gminy Oleszyce przedstawiony zostanie na sesji w dniu 24 czerwca 2022 r., zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 23 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Miejskiej (pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 23.06.2022 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie gminy Oleszyce za 2021 r.”  lub pocztą elektroniczną www.sekretariat@ug.oleszyce.pl z dopiskiem jak wyżej.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj, a także w biurze Rady Miejskiej w Oleszycach.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 23.06 2022 r. nie będą rozpatrywane.
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 
           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleszycach
         mgr Wiesław Osuch 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2022-05-20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-20 10:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-05-30 15:05
         
I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy OLESZYCE za 2020 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) mieszkańcy gminy Oleszyce mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy w liczbie maksymalnie 15.
Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  25 czerwca 2021 r.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ w 2020 r. raport o stanie gminy Oleszyce przedstawiony zostanie na sesji w dniu 25 czerwca 2021 r., zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 24 czerwca 2021 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 24.06 2021 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie gminy Oleszyce za 2020 r.”  lub osobiście dostarczyć do Urzędu.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24.06 2021 r. nie będą rozpatrywane. 
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad  raportem.
 
           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleszycach
         mgr Wiesław Osuch 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-25 14:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-25 14:47
I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy OLESZYCE za 2019 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Oleszyce mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy w liczbie maksymalnie 15.
  • Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej  raport o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r.
  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady  w sprawie udzielenia   absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  26 czerwca 2020 r.
  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady  Miejskiej  w Oleszycach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ w 2020 r. raport o stanie gminy Oleszyce przedstawiony zostanie na sesji w dniu 26 czerwca 2020 r., zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 25 czerwca 2020 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 25.06 2020 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą na adres:  Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37 - 630
Oleszyce z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie gminy Oleszyce za 2019 r.”  lub osobiście dostarczyć do Urzędu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. (16) 632 87 81, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 25.06 2020 r. nie będą rozpatrywane. 
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad
 raportem.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach
mgr Wiesław Osuch 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-06-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-09 14:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-06-09 14:29
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESZYCE ZA 2018 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce przedstawia Radzie Miejskiej w Oleszycach  raport  o stanie Gminy Oleszyce za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Oleszyce za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach.
Zgodnie z art. 28 ust 8 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Oleszyce odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz.13:00.
W  związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2019 r. do godziny 15.30 w pok. 16 Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce - biuro Rady Miejskiej.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w biurze Rady Miejskiej w Oleszycach.
 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleszycach
mgr Wiesław Osuch

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2019-05-21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-21 13:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-21 13:08
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 07 grudnia 2022r. 17:14:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.