Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


ZMIANY:
2023-02-23 12:45:24: Dodano plik Stare Sioło_338_mapa.pdf
Wykaz 2/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

 
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r. )
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-02-23 12:29:00
PublikującyMarek Margas 2023-02-23 12:29:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-02-23 12:45:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik graficzny_Stare Sioło_338 507.14 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Wykaz 5/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm.)

 podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
(od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. )



więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-05-10 09:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-05-10 11:20:00

Rejestr zmian
Wykaz 4/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )



podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 11 maja 2023 r. )



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-04-20 09:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-20 10:08:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-04-06 12:51:38: Dodano plik Uszkowce_524_1_mapa.pdf
2023-04-06 12:51:38: Dodano plik Futory_49-1_mapa.pdf
Wykaz 3/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 06 kwietnia 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2023 r. )

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY


więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-04-06 12:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-06 12:46:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-04-06 12:51:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_49-1_mapa 524.72 KbPlik pdf
2. Uszkowce_524_1_mapa 444.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Nr 3/N/2023
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oleszyce przeznaczonych do oddania w najem 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2023-04-03 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-03 14:49:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.docx
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła (rozliczenie).docx
Więcej >>>
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleszyce na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Oleszyce.docx
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Zarządzenie nr 16.pdf
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Zarządzenie nr 15.pdf
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Uchwała.LVIII.384.2023.2023-01-27.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Oleszyce na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Oleszyce realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej  w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, zwanej dalej uchwałą.
Data składania ofert:
2023-04-21 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłZdzisława Spryńska 2023-02-16 09:08:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2023-02-16 09:09:11
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2023-02-16 09:13:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Uchwała.LVIII.384.2023.2023-01-27 347.81 KbPlik pdf
2. Zarządzenie nr 15 1.37 MBPlik pdf
3. Zarządzenie nr 16 336.58 KbPlik pdf
4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleszyce na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Oleszyce. 16.38 KbPlik doc
5. Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła (rozliczenie). 14.23 KbPlik doc
6. ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 17.97 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-03-15 13:33:13: Dodano plik Formularz oferty rozgraniczenie_Oleszyce2.pdf
2023-03-15 13:30:16: Usunięto plik Zapytanie ofertowe2 rozgraniczenie_Oleszyce.pdf
Więcej >>>
2023-03-15 13:28:22: Dodano plik Zapytanie ofertowe2 rozgraniczenie_Oleszyce.pdf
2023-03-15 13:28:21: Dodano plik Mapa_Oleszyce_350_351.pdf
Oleszyce, dnia 15 marca 2023 roku
 
 II ZAPYTANIE OFERTOWE
 1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej na terenie Gminy Oleszyce w miejscowości MIASTO OLESZYCE, oznaczonej numerem ewidencyjnym 350 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 351 w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. :
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonego rozgraniczenia.
 
Nieruchomość stanowi własność osób fizycznych.
Do niniejszego zapytania została dołączona mapa poglądowa.
 
 1. Termin wykonania zamówienia  3 miesiące od dnia podpisania umowy.
 
 1. Warunki udziału
Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, a mianowicie  posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
 
 1. Kryterium wyboru ofert Najniższa oferowana cena brutto.
 
 1. Warunki płatności
Przelew na konto w terminie 14 dni od daty złożenia faktury i po przyjęciu dokumentacji do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
 1. Forma złożenia oferty
1. Ofertę na załączonym formularzu oferty, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, w terminie do dnia 31 marca 2023 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora lub elektronicznie na e-maila: m.margas@oleszyce.pl
 1. Na kopercie proszę  umieścić oznaczenie: „Oferta cenowa – rozgraniczenie nieruchomości położonej w Oleszycach”.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
 
  
 1. Informacje dotyczące wyboru oferty.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.
 2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie niniejszego postępowania ofertowego jest P. Marek Margas tel. (16) 632 87 76 ,e-mail: m.margas@oleszyce.pl,
                                                                                                 
                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                                                    mgr inż. Andrzej Gryniewicz
                                                                                                                                  
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Mapa poglądowa.
 

Termin składania wniosków:
2023-03-31 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-03-15 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-03-15 13:23:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-03-15 13:33:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapa_Oleszyce_350_351 14.83 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy 78.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-03 15:12:18: Dodano plik Oleszyce_ogródki.pdf
Wykaz 1/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 03 lutego 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r. )
Termin składania wniosków:
2023-02-24 09:10:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-02-03 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-02-03 14:59:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-02-03 15:12:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oleszyce_ogródki 313.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-01-26 13:14:22: Dodano plik Wykaz lokali do najmu.pdf
Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Data składania ofert:
2023-02-15 13:08:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2023-01-26 13:13:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2023-01-26 13:13:45
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2023-01-26 13:14:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wykaz lokali do najmu 428.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian
 
Wykaz 17/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)



podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia 02 stycznia 2023 r. )
Termin składania wniosków:
2023-01-02 09:11:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-12-12 12:27:00
PublikującyMarek Margas 2022-12-12 12:27:00

Rejestr zmian
Wykaz 15/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm. )

 
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
    (od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r. )
Data składania ofert:
2022-12-07 09:11:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-11-16 14:12:00
PublikującyMarek Margas 2022-11-16 14:12:00

Rejestr zmian
Wykaz 16/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r. )
Data składania ofert:
2022-12-07 09:10:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-11-16 14:20:00
PublikującyMarek Margas 2022-11-16 14:20:00

Rejestr zmian
Wykaz 14/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm. )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
    (od dnia 26 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. )
Data składania ofert:
2022-10-17 09:09:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-09-26 12:44:00
PublikującyMarek Margas 2022-09-26 12:44:00

Rejestr zmian
W Y K A Z 13/2022
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r.)

Termin składania wniosków:
2022-09-14 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-08-24 12:54:00
PublikującyMarek Margas 2022-08-24 12:57:24

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-08-05 12:41:41: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty.pdf
2022-07-29 09:02:19: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Więcej >>>
2022-07-29 09:02:06: Usunięto plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
2022-07-25 14:40:24: Dodano plik Zapytanie ofertowe - Gmina Oleszyce.pdf
2022-07-25 14:40:24: Dodano plik Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składającego ofertę.DOCX
2022-07-25 14:40:24: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych.docx
2022-07-25 14:40:24: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx
2022-07-25 14:40:24: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce w roku 2022
Termin składania wniosków:
2022-08-05 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Karol 2022-07-25 14:37:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2022-07-25 14:38:25
Modyfikował(a) Karol Kalmuk 2022-08-05 12:41:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 45.17 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych. 36.67 KbPlik doc
3. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składającego ofertę. 21.09 KbPlik txt
4. Zapytanie ofertowe - Gmina Oleszyce 2.01 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 24.81 KbPlik doc
6. Informacja z sesji otwarcia ofert i wyborze oferty 291.77 KbPlik pdf

Rejestr zmian
W Y K A Z 11/2022
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do oddania w użytkowanie
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )
Termin składania wniosków:
2022-07-29 14:38:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-06-08 11:35:00
PublikującyMarek Margas 2022-06-08 11:35:00

Rejestr zmian
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej na terenie Gminy Oleszyce w miejscowości Futory, oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 224/1 w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa
Termin składania wniosków:
2022-07-22 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-07-08 15:22:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2022-07-08 15:23:08
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2022-07-08 15:24:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty rozgraniczenie_Futory. 15.06 KbPlik doc
2. Mapa poglądowa_Futory 31.07 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Wykaz 12/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) 
Termin składania wniosków:
2022-06-29 14:38:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-06-08 11:39:00
PublikującyMarek Margas 2022-06-08 11:39:00

Rejestr zmian
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oleszyce przeznaczonych do oddania w najem 

Data składania ofert:
2022-06-08 09:25:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2022-06-08 09:26:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2022-06-08 09:26:34

Rejestr zmian
W Y K A Z 10/2022
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do użyczenia
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )
Termin składania wniosków:
2022-06-02 10:11:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-06-02 10:04:00
PublikującyMarek Margas 2022-06-02 10:04:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 czerwca 2023r. 03:01:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.