Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXXIII/209/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1/2020 Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 209 Typ pliku: pdf 1.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Uchwała nr XXXIII/210/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1/2020 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Pałacowo Parkowego w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała 210 Typ pliku: pdf 2.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:57
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Uchwała nr XXXIII/211/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/223/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała 211 Typ pliku: pdf 242.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/212/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała 212 Typ pliku: pdf 1.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/213/2021
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 213 Typ pliku: pdf 3.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-19 09:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-19 09:02
Uchwała nr XXXIII/214/2021
w sprawie wyznaczenia alomeracji Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 214 Typ pliku: pdf 2.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-01 14:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-01 14:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-01 14:38
Uchwała nr XXXIV/215/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2021-2025

Załączniki:

Uchwała nr 215 Typ pliku: pdf 5.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/216/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2021-2023

Załączniki:

Uchwała nr 216 Typ pliku: pdf 4.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/217/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 217 Typ pliku: pdf 862.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/218/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonnych w Mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 218 Typ pliku: pdf 268.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:19
Uchwała nr XXXIV/219/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszyce Lubomierz

Załączniki:

Uchwała nr 219 Typ pliku: pdf 231.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXIV/220/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło.

Załączniki:

Uchwała nr 220 Typ pliku: pdf 219.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXIV/221/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na okres do 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 221 Typ pliku: pdf 221.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-08 08:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-08 08:20
Uchwała nr XXXV/222/2021
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Załączniki:

Uchwała nr 222 Typ pliku: pdf 2.76 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/223/2021
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021".

Załączniki:

Uchwała nr 223 Typ pliku: pdf 1.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:49
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/224/2021
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 201 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 224 Typ pliku: pdf 1.08 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:51
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:54
Uchwała nr XXXV/225/2021
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Załączniki:

Uchwała nr 225 Typ pliku: pdf 343.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:55
Uchwała nr XXXV/226/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 226 Typ pliku: pdf 779.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-16 08:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-16 08:55