Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała Nr XLI/269/2021
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów gminnych położonych w Oleszycach oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Załączniki:

Uchwała nr 269 Typ pliku: pdf 395.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:33
Uchwała Nr XLI/270/2021
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Załączniki:

Uchwała nr 270 Typ pliku: pdf 195.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:34
Uchwała Nr XLI/271/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 271 Typ pliku: pdf 4.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:34
Uchwała Nr XLI/272/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 272 Typ pliku: pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:33
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:34
Uchwała nr XLII/273/2021
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Załączniki:

Uchwała nr 273 Typ pliku: pdf 416.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAleksandra Wit2021-11-30 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:49
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:09
Uchwała nr XLII/274/2021
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Załączniki:

Uchwała nr 274 Typ pliku: pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2021-11-30 10:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:09
Uchwała nr XLII/275/2021
w sprawie zaliczenia dróg ddo kategorii dróg gminnych

Załączniki:

Uchwała nr 275 Typ pliku: pdf 248.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2021-11-30 10:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:09
Uchwała nr XLII/276/2021
sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3. ustawy o działalnośći pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

Załączniki:

Uchwała nr 276 Typ pliku: pdf 2.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-11-30 10:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:09
Uchwała nr XLII/277/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Oleszyce od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Lipinie zabudowanej przepompownią ścieków.

Załączniki:

Uchwała nr 277 Typ pliku: pdf 222.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2021-11-30 10:57
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:10
Uchwała nr XLII/278/2021
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na użytkownika wieczystego położonej w Futorach.

Załączniki:

Uchwała nr 278 Typ pliku: pdf 404.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2021-11-30 10:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 10:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:10
Uchwała nr XLII/279/2021
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 279 Typ pliku: pdf 404.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2021-11-30 11:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:10
Uchwała nr XLII/280/2021
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 280 Typ pliku: pdf 636.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2021-11-30 11:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:10
Uchwała nr XLII/281/2021
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 281 Typ pliku: pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2021-11-30 11:02
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:11
Uchwała nr XLII/282/2021
w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Sedliská

Załączniki:

Uchwała nr 282 Typ pliku: pdf 661.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-11-30 11:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:11
Uchwała nr XLII/283/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego

Załączniki:

Uchwała nr 283 Typ pliku: pdf 188.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2021-11-30 11:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:11
Uchwała nr XLII/284/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 284 Typ pliku: pdf 474.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2021-11-30 11:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 11:11
Uchwała nr XLIII/285/2021
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 285 Typ pliku: pdf 310.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarta Szpyt-Śliwa2022-01-05 09:34
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:24
Uchwała nr XLIII/286/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 286 Typ pliku: pdf 617.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarta Szpyt-Śliwa2022-01-05 09:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:24
Uchwała nr XLIII/287/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:

Uchwała nr 287 Typ pliku: pdf 1.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłPiotr Janowski2022-01-05 09:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:24
Uchwała nr XLIII/288/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:

Uchwała nr 288 Typ pliku: pdf 390.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2022-01-05 09:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:24
Uchwała nr XLIII/289/2021
w sprawie dopłat do cen 1mdostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Załączniki:

Uchwała nr 289 Typ pliku: pdf 315.44 KB
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłŁukasz Pracało - Kierownik2022-01-05 09:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:24
Uchwała nr XLIII/290/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych połóżonych w Oleszycach na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 290 Typ pliku: pdf 252.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2022-01-05 09:42
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:43
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:25
Uchwała nr XLIII/291/2021
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 291 Typ pliku: pdf 4.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 09:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:25
Uchwała nr XLIII/292/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 292 Typ pliku: pdf 2.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 09:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:46
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:25
Uchwała nr XLIII/293/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 293 Typ pliku: pdf 278.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2022-01-05 09:46
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:25
Uchwała nr XLIII/294/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 294 Typ pliku: pdf 604.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 09:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:26
Uchwała nr XLIV/295/2021
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

Uchwała nr 295 Typ pliku: pdf 228.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 09:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 09:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:26
Uchwała nr XLIV296/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 296 Typ pliku: pdf 491.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:26
Uchwała nr XLV/297/2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034

Załączniki:

Uchwała nr 297 Typ pliku: pdf 6.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 10:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-10 09:45
Uchwała nr XLV/298/2021
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2022 rok

Załączniki:

Uchwałą nr 298 Typ pliku: pdf 16.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłEwa Knap - Skarbnik2022-01-05 10:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2022-01-05 10:27
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 24 stycznia 2022r. 23:57:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.