Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXXVII/239/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 239 Typ pliku: pdf 1.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-06-16 15:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 15:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-06-16 15:01
Uchwała nr XXXVIII/240/2021
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce wotum zaufania.

Załączniki:

Uchwała nr 240 Typ pliku: pdf 340.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:03
Uchwała nr XXXVIII/241/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 241 Typ pliku: pdf 297.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:03
Uchwała nr XXXVIII/242/2021
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 242 Typ pliku: pdf 457.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:04
Uchwała nr XXXVIII/243/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Radę Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach w interesie publicznym w przedmiocie terminu zakończenia inwestycji rozbudowy i przebudowy Samorządowego Przedszkola w Oleszycach z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 243 Typ pliku: pdf 914.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:04
Uchwała nr XXXVIII/244/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Radę Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach w interesie publicznym w przedmiocie ograniczenia ilości przyjęć dzieci do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 244 Typ pliku: pdf 729.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:04
Uchwała nr XXXVIII/245/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Załączniki:

Uchwała nr 245 Typ pliku: pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:04
Uchwała nr XXXVIII/246/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 246 Typ pliku: pdf 782.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:04
Uchwała nr XXXVIII/247/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego na terenie Gminy Oleszyce na okres do 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 247 Typ pliku: pdf 211.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:05
Uchwała nr XXXVIII/248/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych pod staw położonych na terenie gminy Oleszyce na okres 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 248 Typ pliku: pdf 221.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:33
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:34
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:05
Uchwała nr XXXVIII/249/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/304/06 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Załączniki:

Uchwała nr 249 Typ pliku: pdf 296.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 08:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:05
Uchwała nr XXXVIII/250/2021
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Oleszyce i jej jednostkom organizacyjnym

Załączniki:

Uchwała nr 250 Typ pliku: pdf 321.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:06
Uchwała nr XXXVIII/250/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 251 Typ pliku: pdf 992.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:06
Uchwała nr XXXVIII/252/2021
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach.

Załączniki:

Uchwała nr 252 Typ pliku: pdf 236.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 09:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:06
Uchwała XXXIX/253/2021
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 253 Typ pliku: pdf 346.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-11 10:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:32
Uchwała XXXIX/254/2021
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Oleszycach do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 254 Typ pliku: pdf 222.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-11 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 11:52
Uchwała XXXIX/255/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Załączniki:

Uchwała nr 255 Typ pliku: pdf 1,018.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-11 10:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:30
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:32
Uchwała XXXIX/256/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 256 Typ pliku: pdf 593.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-11 10:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:30
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:33
Uchwała XXXIX/257/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oleszyce na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki:

Uchwała nr 257 Typ pliku: pdf 353.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-11 10:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-11 10:33
Uchwała Nr XL/258/2021
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Uchwała nr 258 Typ pliku: pdf 1.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:14
Uchwała Nr XL/259/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło.

Załączniki:

Uchwała nr 259 Typ pliku: pdf 225.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:14
Uchwała Nr XL/260/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zabiała.

Załączniki:

Uchwała nr 260 Typ pliku: pdf 227.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:14
Uchwała Nr XL/261/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Starym Siole na okres 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 261 Typ pliku: pdf 211.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:10
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:14
Uchwała Nr XL/262/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Oleszycach na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetaegowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 262 Typ pliku: pdf 453.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:15
Uchwała Nr XL/263/2021
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 263 Typ pliku: pdf 192.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:15
Uchwała Nr XL/264/2021
w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 264 Typ pliku: pdf 203.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:15
Uchwała XLI/265/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

Załączniki:

Uchwała nr 265 Typ pliku: pdf 259.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:36
Uchwała Nr XLI/266/2021
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleszyce i przekazania do organu regulacyjnego.

Załączniki:

Uchwała nr 266 Typ pliku: pdf 1.76 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:35
Uchwała Nr XLI/267/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Futorach na okres 10 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 267 Typ pliku: pdf 206.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:35
Uchwała Nr XLI/268/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Oleszycach przy ulicy Szkolnej na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 268 Typ pliku: pdf 490.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-10-12 11:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 11:34
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 24 stycznia 2022r. 23:39:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.