Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 64/2021
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 64 Typ pliku: pdf 198.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 09:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:17
Zarządzenie nr 65/2021
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

Załączniki:

Zarządzenie nr 65 Typ pliku: pdf 216.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 09:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:17
Zarządzenie nr 66/2021
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Sioło w celu wyboru Sołtysa.

Załączniki:

Zarządzenie nr 66 Typ pliku: pdf 265.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 10:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:26
Zarządzenie nr 67/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 67 Typ pliku: pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 09:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:26
Zarządzenie nr 68/2021
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Załączniki:

Zarządzenie nr 68 Typ pliku: pdf 179.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:26
Zarządzenie nr 69/2021
w sprawie zminy Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2021/2022

Załączniki:

Zarządzenie nr 69 Typ pliku: pdf 455.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 10:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:27
Zarządzenie nr 70/2021
w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 70 Typ pliku: pdf 234.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-07-27 10:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-07-27 10:27
Zarządzenie nr 71/2021
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 71 Typ pliku: pdf 551.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:32
Zarządzenie nr 73/2021
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 73 Typ pliku: pdf 1.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2021-11-30 08:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 08:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-11-30 08:24
Zarządzenie nr 74/2021
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 74-2021 Typ pliku: pdf 696.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:33
Zarządzenie nr 75/2021
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

Załączniki:

Zarządzenie nr 75 Typ pliku: pdf 211.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:33
Zarządzenie nr 76/2021
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obssunięcie się ziemi lub lawinę.

Załączniki:

Zarządzenie nr 76 Typ pliku: pdf 368.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:33
Zarządzenie nr 77/2021
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce śrdków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz śrdków czystości.

Załączniki:

Zarządzenie nr 77 Typ pliku: pdf 407.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:33
Zarządzenie nr 78/2021
w sprawie powołania komsji przetargowej

Załączniki:

Zarządzenie nr 78 Typ pliku: pdf 235.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-03 13:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-03 13:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-03 13:25
Zarządzenie nr 79/2021
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków i utrzymania zieleni miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 79 Typ pliku: pdf 1.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:34
Zarządzenie nr 80/2021
w spawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 80 Typ pliku: pdf 336.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 09:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 09:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:34
Zarządzenie nr 81/2021
w sprawie zmian budżetowych w planie finansowym jednostek na 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 81 Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 10:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:34
Zarządzenie nr 82/2021
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2021 r. informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Załączniki:

Zarządzenie nr 82 Typ pliku: pdf 25.99 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 10:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:35
Zarządzenie nr 83/2021
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 83 Typ pliku: pdf 354.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-08-30 10:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-08-30 10:35
Zarządzenie nr 84/2021
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki:

Zarządzenie nr 84 Typ pliku: pdf 253.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-03 13:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-03 13:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-03 13:29
Zarządzenie nr 85/2021
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 85 Typ pliku: pdf 1.86 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:41
Zarządzenie nr 86/2021
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach Pani Ewie Piotrowskiej

Załączniki:

Zarządzenie nr 86 Typ pliku: pdf 242.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:42
Zarządzenie nr 87/2021
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach Pani Elżbiecie Kuras.

Załączniki:

Zarządzenie nr 87 Typ pliku: pdf 262.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:42
Zarządzenie nr 88/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce dokonujących czynności kontrolnych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 88 Typ pliku: pdf 255.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:42
Zarządzenie nr 89/2021
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Głównego księgowego jednostek obsługiwanych w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 89 Typ pliku: pdf 1.56 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:34
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:34
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:43
Zarządzenie nr 90/2021
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 90 Typ pliku: pdf 421.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:43
Zarządzenie nr 91/2021
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Załączniki:

Zarządzenie nr 91 Typ pliku: pdf 240.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:43
Zarządzenie nr 92/2021
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoiści dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 92 Typ pliku: pdf 266.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:43
Zarządzenie nr 93/2021
w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 93 Typ pliku: pdf 414.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:44
Zarządzenie nr 94/2021
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 94 Typ pliku: pdf 611.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-09-30 08:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-09-30 08:44
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 30 listopada 2022r. 07:12:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.