Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XXIV/160/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała 160 Typ pliku: pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 11:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:36
Uchwała nr XXIV/161/2020
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała 161 Typ pliku: pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-05-19 11:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-19 11:36
Uchwała Nr XXV/162/2020
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Załączniki:

Uchwała nr 162 Typ pliku: pdf 252.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-03 10:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:30
Uchwała Nr XXV/163/2020
w sprawie opłaty targowej

Załączniki:

Uchwała nr 163 Typ pliku: pdf 571.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-03 10:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:30
Uchwała Nr XXV/164/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Starym Siole.

Załączniki:

Uchwała nr 164 Typ pliku: pdf 195.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-03 10:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-03 10:30
Uchwała Nr XXVI/165/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzsowi Miasta i Gminy Oleszyce wotum zaufania

Załączniki:

Uchwała nr 165 Typ pliku: pdf 355.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:08
Uchwała Nr XXVI/166/2020
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 166 Typ pliku: pdf 310.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:09
Uchwała Nr XXVI/167/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 167 Typ pliku: pdf 472.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:09
Uchwała Nr XXVI/168/2020
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 168 Typ pliku: pdf 3.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:09
Uchwała Nr XXVI/169/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Załączniki:

Uchwała nr 169 Typ pliku: pdf 1.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:10
Uchwała Nr XXVI/170/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załączniki:

Uchwała nr 170 Typ pliku: pdf 450.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:10
Uchwała Nr XXVI/171/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicleli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 171 Typ pliku: pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 09:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:10
Uchwała Nr XXVI/172/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 172 Typ pliku: pdf 887.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 09:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:10
Uchwała Nr XXVI/173/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Załączniki:

Uchwała nr 173 Typ pliku: pdf 638.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 09:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:11
Uchwała Nr XXVI/174/2020
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.

Załączniki:

Uchwała nr 174 Typ pliku: pdf 570.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 09:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:11
Uchwała Nr XXVI/175/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 175 Typ pliku: pdf 637.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-07-22 09:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-07-22 09:11
Uchwała nr XXVII/176/2020
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 176 Typ pliku: pdf 2.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:32
Uchwała nr XXVII/177/2020
w sprawie zmiany statutu gminnej insytucji kultury o nazwie "Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach"

Załączniki:

Uchwała nr 177 Typ pliku: pdf 259.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:33
Uchwała nr XXVII/178/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 178 Typ pliku: pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:30
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:33
Uchwała nr XXVII/179/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/288/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Uchwała nr 179 Typ pliku: pdf 289.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:33
Uchwała nr XXVIII/180/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Oleszycach w trybie przetargowym na okres 20 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 180 Typ pliku: pdf 200.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:43
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:43
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:56
Uchwała nr XXVIII/181/2020
w spawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Borchowie w trybie przetargowym na okres 9 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 181 Typ pliku: pdf 204.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:44
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:56
Uchwała nr XXVIII/182/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 182 Typ pliku: pdf 2.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:56
Uchwała nr XXVIII/183/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oleszyce na rok szkolny 2020/2021

Załączniki:

Uchwała nr 183 Typ pliku: pdf 391.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:57
Uchwała nr XXVIII/184/2020
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 184 Typ pliku: pdf 4.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:57
Uchwała nr XXVIII/185/2020
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XIX/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Uchwała nr 185 Typ pliku: pdf 273.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:57
Uchwała nr XXVIII/186/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 186 Typ pliku: pdf 438.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:57
Uchwała nr XXVIII/187/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Załączniki:

Uchwała nr 187 Typ pliku: pdf 239.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:58
Uchwała nr XIX/188/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Borchów.

Załączniki:

Uchwała nr 188 Typ pliku: pdf 219.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 11:10
Uchwała nr XIX/189/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 189 Typ pliku: pdf 222.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 11:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 11:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 11:10
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 lipca 2022r. 19:06:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.