Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 61/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 61 Typ pliku: pdf 1.83 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-12 10:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:24
Zarządzenie nr 62/2020
w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem

Załączniki:

Zarządzenie nr 62 Typ pliku: pdf 244.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:20
Zarządzenie nr 63/2020
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepwłnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

Załączniki:

Zarządzenie nr 63 Typ pliku: pdf 264.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-09-03 12:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-09-03 12:21
Zarządzenie nr 64/2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i wolontaraicie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 20221"

Załączniki:

Zarządzenie nr 64 Typ pliku: pdf 2.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-12 10:18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:24
Zarządzenie nr 65/2020
w sprawie udzielenia Pani Beacie Goraj, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawch związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 65 Typ pliku: pdf 345.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-12 10:21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:25
Zarządzenie nr 66/2020
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok.

Załączniki:

Zarządzenie nr 66 Typ pliku: pdf 1.98 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-12 10:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:25
Zarządzenie nr 67/2020
w sprawie wyznaczenia na szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Załączniki:

Zarządzenie nr 67 Typ pliku: pdf 238.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:29
Zarządzenie nr 68/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 68 Typ pliku: pdf 1.99 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-12 10:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-12 10:25
Zarządzenie nr 69/2020
w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

Załączniki:

Zarządzenie nr 69-2020 Typ pliku: pdf 534.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-03-29 13:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-29 13:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-03-29 13:40
Zarządzenie nr 70/2020
w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Oleszyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Załączniki:

Zarządzenie nr 70 Typ pliku: pdf 372.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:29
Zarządzenie nr 71/2020
w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych

Załączniki:

Zarządzenie nr 71 Typ pliku: pdf 3.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:40
Zarządzenie nr 73/2020
w sprawie centralizacvji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 73 Typ pliku: pdf 4.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-12-03 10:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-03 10:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-03 10:55
Zarządzenie nr 74/2020
w spawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 74 Typ pliku: pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:41
Zarządzenie nr 75/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 75 Typ pliku: pdf 1.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-10-30 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-10-30 09:00
Zarządzenie nr 76/2020
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 76 Typ pliku: pdf 287.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:35
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:44
Zarządzenie nr 77/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 77 Typ pliku: pdf 1.74 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:44
Zarządzenie nr 78/2020
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 78 Typ pliku: pdf 248.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:44
Zarządzenie nr 79/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 79 Typ pliku: pdf 469.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:40
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:45
Zarządzenie nr 80/2020
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Ozimek do prowadzenia postępowania oraz do wydawania zaświadzeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 80 Typ pliku: pdf 255.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:42
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:45
Zarządzenie nr 81/2020
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2021 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 81 Typ pliku: pdf 17.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-16 10:43
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-16 10:45
Zarządzenie nr 82/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 82 Typ pliku: pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-11-18 10:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-18 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-11-18 10:04
Zarządzenie nr 83/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 83 Typ pliku: pdf 955.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-12-03 10:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-03 10:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-03 10:56
Zarządzenie nr 84/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 84 Typ pliku: pdf 1.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-12-10 10:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-10 10:30
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-10 10:32
Zarządzenie nr 85/2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:

Zarządzenie nr 85 Typ pliku: pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-12-10 10:32
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-10 10:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-10 10:32
Zarządzenie nr 87/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 87 Typ pliku: pdf 1.91 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:29
Zarządzenie nr 88/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 88 Typ pliku: pdf 614.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:29
Zarządzenie nr 89/2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 89 Typ pliku: pdf 2.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:30
Zarządzenie nr 90/2020
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Załączniki:

Zarządzenie nr 90 Typ pliku: pdf 520.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:30
Zarządzenie nr 91/2020
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta występujące w sobotę, tj. za dni 1 maja 2021 roku i 25 grudnia 2021 roku

Załączniki:

Zarządzenie nr 91-2020 Typ pliku: pdf 193.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-03 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-03 11:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-03 11:55
Zarządzenie nr 92/2020
w sprawie zmiany Regulaminiu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 92-2020 Typ pliku: pdf 252.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-02-03 11:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-03 11:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-02-03 11:55
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 28 września 2022r. 12:31:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.