Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XV/92/2019
o wyrażeniu woli zwrotu Powiatu Lubaczowskiemu prowadzenia zadania publicznego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 92 Typ pliku: pdf 233.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:15
Uchwała nr XV/93/2019
w sprawie wystąpienia Gminy Oleszyce ze Związku Miedzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Załączniki:

Uchwała nr 93 Typ pliku: pdf 191.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:15
Uchwała nr XVI/94/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwała nr 94 Typ pliku: pdf 675.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:29
Uchwała nr XVI/95/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 95 Typ pliku: pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:29
Uchwała nr XVI/96/2019
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Załączniki:

Uchwała nr 96 Typ pliku: pdf 2.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:29
Uchwała nr XVI/97/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Uchwała nr 97 Typ pliku: pdf 785.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:29
Uchwała nr XVI/98/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 98 Typ pliku: pdf 1.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:29
Uchwała nr XVI/99/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/311/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 99 Typ pliku: pdf 248.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:30
Uchwała nr XVI/100/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 100 Typ pliku: pdf 991.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:30
Uchwała nr XVII/101/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 101 Typ pliku: pdf 836.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:22
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:30
Uchwała nr XVII/102/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załączniki:

Uchwała nr 102 Typ pliku: pdf 314.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:30
Uchwała nr XVII/103/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 103 Typ pliku: pdf 234.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:31
Uchwała nr XVII/104/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Załączniki:

Uchwała nr 104 Typ pliku: pdf 988.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:31
Uchwała nr XVII/105/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała nr 105 Typ pliku: pdf 1.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:31
Uchwała nr XVIII/106/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Zalesiu w trybie przetargowym na okres 9-ciu lat

Załączniki:

Uchwała nr 106 Typ pliku: pdf 239.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:56
Uchwała nr XVIII/107/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:

Uchwała nr 107 Typ pliku: pdf 1.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:56
Uchwała nr XVIII/108/2019
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 108 Typ pliku: pdf 320.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:57
Uchwała nr XVIII/109/2019
w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 109 Typ pliku: pdf 621.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:31
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:57
Uchwała nr XVIII/110/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/253/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminiu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielsiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Załączniki:

Uchwała nr 110 Typ pliku: pdf 411.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:57
Uchwała nr XVIII/111/2019
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Załączniki:

Uchwała nr 111 Typ pliku: pdf 219.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:39
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:57
Uchwała nr XVIII/112/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Załączniki:

Uchwała nr 112 Typ pliku: pdf 264.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:57
Uchwała nr XVIII/113/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 113 Typ pliku: pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:58
Uchwała nr XVIII/114/2019
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu piniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Załączniki:

Uchwała nr 114 Typ pliku: pdf 292.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:58
Uchwała nr XVIII/115/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronicku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

Uchwała nr 115 Typ pliku: pdf 689.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:49
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:49
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-10 14:22
Uchwała nr XVIII/116/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 116 Typ pliku: pdf 5.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:50
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:49
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:58
Uchwała nr XVIII/117/2019
w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 117 Typ pliku: pdf 832.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 09:52
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 09:58
Uchwała nr XIX/118/2019
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 118 Typ pliku: pdf 5.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 10:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:23
Uchwała nr XIX/119/2019
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Uchwała nr 119 Typ pliku: pdf 224.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 10:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:24
Uchwała nr XIX/120/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2020 rok

Załączniki:

Uchwała nr 120 Typ pliku: pdf 18.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 10:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:24
Uchwała nr XIX/121/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych i Uchwały Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/34/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr 121 Typ pliku: pdf 256.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 10:15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:24
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 05:54:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.