Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr IX/62/2019
w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała nr 62 Typ pliku: pdf 631.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:28
Uchwała nr IX/63/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 63 Typ pliku: pdf 844.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-06-06 11:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-06 11:29
Uchwała nr X/64/2019
w sprawie wotum zaufania dla Burmiatrza Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 64 Typ pliku: pdf 146.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:48
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:59
Uchwała nr X/65/2019
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała nr 65 Typ pliku: pdf 168.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:51
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:00
Uchwała nr X/66/2019
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2018 rok.

Załączniki:

uchwała nr 66 Typ pliku: pdf 234.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:53
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:00
Uchwała nr X/67/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 67 Typ pliku: pdf 2.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:01
Uchwała nr X/68/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 68 Typ pliku: pdf 6.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:01
Uchwała nr X/69/2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/34/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r,

Załączniki:

Uchwała nr 69 Typ pliku: pdf 229.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:01
Uchwała nr X/70/2019
w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Oleszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:

Uchwała nr 70 Typ pliku: pdf 758.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:01
Uchwała nr XI/71/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr VII/47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

Załączniki:

Uchwała nr 71 Typ pliku: pdf 185.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:02
Uchwała nr XI/72/2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr X/70/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Oleszyce orazokreślenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki:

Uchwała nr 72 Typ pliku: pdf 242.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłWiesław Osuch2019-06-07 10:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 10:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-06-07 11:02
Uchwała nr XII/73/2019
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Załączniki:

Uchwała 73 Typ pliku: pdf 254.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 12:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 12:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:10
Uchwała nr XII/74/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała 74 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:11
Uchwała nr XII/75/2019
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki:

Uchwała 75 Typ pliku: pdf 567.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:11
Uchwała nr XII/76/2019
w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury o nazwie "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach"

Załączniki:

Uchwała 76 Typ pliku: pdf 275.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:11
Uchwała nr XII/77/2019
w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała 77 Typ pliku: pdf 219.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:11
Uchwała nr XII/78/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starym Siole

Załączniki:

Uchwała 78 Typ pliku: pdf 189.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:11
Uchwała nr XII/79/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Borchowie

Załączniki:

Uchwała 79 Typ pliku: pdf 187.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-07-03 13:10
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 13:12
Uchwała nr XIII/80/2019
w sprawie uchylenia UchwałyNr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki:

Uchwała nr 80 Typ pliku: pdf 231.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 08:57
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 08:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:08
Uchwała Nr XIII/81/2019
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych  szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki:

Uchwała nr 81 Typ pliku: pdf 241.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-29 10:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-29 10:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:09
Uchwała Nr XIV/82/2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie, zgłoszonych na kadencję 2020-2023

Załączniki:

Uchwała nr 82 Typ pliku: pdf 234.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-29 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-29 10:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:09
Uchwała nr XIV/83/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów

Załączniki:

Uchwała nr 83 Typ pliku: pdf 216.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 08:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 08:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:09
Uchwała Nr XIV/84/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 84 Typ pliku: pdf 1.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 09:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:10
Uchwała Nr XIV/85/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Starych Oleszycach przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 85 Typ pliku: pdf 232.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 09:02
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:10
Uchwała Nr XIV/86/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5-lat w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Borchowie

Załączniki:

Uchwała nr 86 Typ pliku: pdf 197.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 09:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:10
Uchwała nr XIV/87/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 87 Typ pliku: pdf 492.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-08-30 09:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-08-30 09:10
Uchwała nr XV/88/2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 0d 2020 r. do 2023 r.

Załączniki:

Uchwała nr 88 Typ pliku: pdf 556.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:14
Uchwała nr XV/89/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 89 Typ pliku: pdf 1.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 10:11
Uchwała nr XV/90/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 90 Typ pliku: pdf 1.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:14
Uchwała nr XV/91/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której podmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 5 lat.

Załączniki:

Uchwała nr 91 Typ pliku: pdf 240.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:14
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 11 sierpnia 2022r. 16:58:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.