Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 92
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do prowadzenia czynności związnaych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Załączniki:

Zarządzenie nr 92 Typ pliku: pdf 354.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:02
Zarządzenie nr 93/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 93 Typ pliku: pdf 1.88 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-09 08:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-09 08:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-09 08:39
Zarządzenie nr 94/2019
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżaway w drodze przetargu ustnego na okres 5-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 94 Typ pliku: pdf 250.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-03 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-03 08:28
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-04 10:42
Zarządzenie nr 95/2019
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt.: "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie reazlizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa"  

Załączniki:

Zarządzenie nr 95 Typ pliku: pdf 619.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 09:54
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 09:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 09:55
Zarządzenie nr 96/2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 96 Typ pliku: pdf 222.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-04 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-04 08:49
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-04 10:43
Zarządzenie nr 97/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na obszarze Gminy Oleszyce wyborów do sejmu RP i senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 97 Typ pliku: pdf 631.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-15 12:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:15
Zarządzenie nr 98/2019
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"

Załączniki:

Zarządzenie nr 98 Typ pliku: pdf 235.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-04 10:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-04 10:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-04 10:45
Zarządzenie nr 99/2019
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 99 Typ pliku: pdf 184.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-09 08:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-09 08:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-09 08:39
Zarządzenie nr 100/2019
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoloczności i przyczyn wypadku przy pracy

Załączniki:

Zarządzenie nr 100 Typ pliku: pdf 238.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-16 10:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:22
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:26
Zarządzenie nr 101/2019
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 101 Typ pliku: image 448.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-16 10:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:26
Zarządzenie nr 102/2019
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:

Zarządzenie nr 102 Typ pliku: pdf 278.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-10 10:02
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-10 10:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-10 10:03
Zarządzenie nr 103
w sprawie udzielenia Pani Edycie Gancarz, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Futorach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związnaych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Futorach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 103 Typ pliku: pdf 324.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:06
Zarządzenie nr 104/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 104 Typ pliku: pdf 465.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-20 07:33
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 07:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 07:33
Zarządzenie nr 105
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rp zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 105 Typ pliku: pdf 277.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-16 10:26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-16 10:27
Zarządzenie nr 106/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 106 Typ pliku: pdf 945.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-15 12:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:15
Zarządzenie nr 107
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalwenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2020"

Załączniki:

Zarządzenie nr 107 Typ pliku: pdf 2.99 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-20 11:50
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 11:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-20 11:50
Zarządzenie nr 108/2019
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 108 Typ pliku: pdf 1.97 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-09-25 08:50
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-25 08:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-25 08:50
Zarządzenie nr 109/2019
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Załączniki:

Zarządzenie nr 109 Typ pliku: pdf 240.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-15 12:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:15
Zarządzenie nr 110
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 110 Typ pliku: pdf 2.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-10 09:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-10 09:06
Zarządzenie nr 111/2019
w sprawie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami

Załączniki:

Zarządzenie nr 111 Typ pliku: pdf 270.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-15 12:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:15
Zarządzenie nr 112/2019
w sprawie: powołania Komsji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 112 Typ pliku: pdf 230.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-10-15 12:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:15
Zarządzenie nr 113/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 113 Typ pliku: pdf 1.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 09:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 09:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:05
Zarządzenie nr 114/2019
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 16.09.2011 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 114 Typ pliku: pdf 213.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 09:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 09:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:05
Zarządzenie nr 115/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 115 Typ pliku: pdf 1.76 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:05
Zarządzenie nr 116/2019
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 116 Typ pliku: image 458.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:05
Zarządzenie nr 117/2019
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Załączniki:

Zarządzenie nr 117 Typ pliku: pdf 373.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:06
Zarządzenie nr 118/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 118 Typ pliku: pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-11-13 10:04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-13 10:06
Zarządzenie nr 119/2019
w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gmine Oleszyce oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ("split payment") oraz w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - "biała lista podatników".

Załączniki:

Zarządzenie nr 119 Typ pliku: pdf 8.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-12-03 10:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-03 10:11
Zarządzenie nr 120/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 120 Typ pliku: pdf 961.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 09:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 09:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:00
Zarządzenie nr 121/2019
w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 121 Typ pliku: pdf 3.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2020-01-10 10:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-01-10 10:00
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 16 stycznia 2021r. 06:32:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.