Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie nr 31/2019
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej udziału uczniów i uczennic w Projekcie pn. "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Zarządzenie nr 31 Typ pliku: pdf 306.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:14
Zarządzenie nr 32/2019
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic Projekcie pn. "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Zarządzenie nr 32 Typ pliku: pdf 259.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:14
Zarządzenie nr 33/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 33 Typ pliku: pdf 2.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-06 10:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-06 10:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-06 10:17
Zarządzenia nr 34/2019
1. w sprawie zmian w planie finansowym jednostek
2. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej
3. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie nr 34-2019 Typ pliku: pdf 606.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-01-21 11:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-01-21 11:20
Zarządzenie nr 35/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli.

Załączniki:

Zarządzenie nr 35 Typ pliku: pdf 315.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:15
Zarządzenie nr 36/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 36 Typ pliku: pdf 314.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:15
Zarządzenie nr 37/2019
w sprawie ustalenia stawki wywoławcej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego na okres 5-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 37 Typ pliku: pdf 253.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:15
Zarządzenie nr 38/2019
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 38 Typ pliku: pdf 374.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-05 13:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:15
Zarządzenie nr 39/2019
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach oraz do oddziaów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 39 Typ pliku: pdf 2.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-21 09:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 09:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:03
Zarządzenie nr 40/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 40 Typ pliku: pdf 1.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-21 09:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 09:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:03
Zarządzenie nr 41/2019
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Załączniki:

Zarządzenie nr 41 Typ pliku: pdf 593.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-13 08:37
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-13 08:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-13 08:38
Zarządzenie nr 42/2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły w Futorach

Załączniki:

Zarządzenie nr 42 Typ pliku: pdf 193.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-21 10:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:04
Zarządzenie nr 43/2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły w Nowej Grobli

Załączniki:

Zarządzenie nr 43 Typ pliku: pdf 197.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-03-21 10:02
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-21 10:04
Zarządzenie nr 44
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2018 rok oraz Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-15 13:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-15 13:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-15 13:06
Zarządzenie nr 45/2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Załączniki:

Zarządzenie nr 45 Typ pliku: pdf 183.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-05 08:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-05 08:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-05 08:29
Zarządzenie nr 46/2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach

Załączniki:

Zarządzenie nr 46 Typ pliku: pdf 181.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-05 08:29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-05 08:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-05 08:29
Zarządzenie nr 47/2019
Sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Załączniki:

Zarządzennie nr 47 Typ pliku: pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-17 12:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:41
Zarządzenie nr 48/2019
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 48 Typ pliku: pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-10 09:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-10 09:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-10 09:24
Zarządzenie nr 49/2019
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzennie nr 49 Typ pliku: pdf 186.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-17 12:36
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:37
Zarządzenie nr 50/2019
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na okres 10-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 50 Typ pliku: pdf 253.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-03 09:27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-03 09:27
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-03 09:27
Zarządzenie nr 51/2019
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na okres 9-ciu lat

Załączniki:

Zarządzenie nr 51 Typ pliku: pdf 248.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-09 10:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-09 10:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-09 10:04
Zarządzenie nr 52/2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:

Zarządzennie nr 52 Typ pliku: pdf 194.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-17 12:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-17 12:38
Zarządzenie nr 53/2019
w sprawie umorzenia należności pieniężnych

Załączniki:

Zarządzenie nr 53 Typ pliku: pdf 327.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-23 12:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-23 12:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-23 12:19
Zarządzenie nr 54/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno - technicznego przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na obszarze Gminy Oleszyce wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 26 maja 2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 54 Typ pliku: pdf 322.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-25 11:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-25 11:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-25 11:47
Zarządzenie nr 55/2019
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:

Zarządzenie nr 55 Typ pliku: pdf 298.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-04-25 11:47
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-25 11:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-25 11:48
Zarządzenie nr 56/2019
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 56 Typ pliku: pdf 7.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-07 11:23
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-07 11:23
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-07 11:23
Zarządzenie nr 57
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 57 Typ pliku: pdf 2.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-10 09:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-10 09:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-10 09:00
Zarządzenie nr 58/2019
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Załączniki:

Zarządzenie nr 58 Typ pliku: pdf 346.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-09 07:59
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 07:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 08:01
Zarządzenie nr 59/2019
w sprawie upoważenienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Załączniki:

Zarządzenie nr 59 Typ pliku: pdf 215.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-09 08:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 08:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 08:02
Zarządzenie nr 60
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach

Załączniki:

Zarządzenie nr 60 Typ pliku: pdf 174.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-05-09 08:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 08:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-05-09 08:02
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 05:22:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.