Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Uchwała nr XLVII/330/2018
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta i Gminy Oleszyce w celu zapewnienia porządku publicznego podczas Dni Oleszyc.

Załączniki:

Uchwała nr 330 Typ pliku: pdf 280.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:56
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 10:03
Uchwała nr XLVII/331/2018
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 331 Typ pliku: pdf 264.70 KB
Uzasadnienie 331 Typ pliku: pdf 399.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 09:58
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 10:03
Uchwała nr XLVIII/332/2018
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu"

Załączniki:

Uchwała nr 332 Typ pliku: pdf 271.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 10:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 11:49
Uchwała nr XLVIII/333/2018
w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizaji projektu pn. "Nowe technologie i kompetencji w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu"

Załączniki:

Uchwała nr 333 Typ pliku: pdf 304.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 10:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 11:49
Uchwała nr XLIX/334/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała 334 Typ pliku: pdf 169.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:12
Uchwała nr XLIX/335/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała 335 Typ pliku: pdf 231.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:12
Uchwała nr XLIX/336/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała 336 Typ pliku: pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:13
Uchwała nr XLIX/337/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Załączniki:

Uchwała 337 Typ pliku: pdf 1.63 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:13
Uchwała nr XLIX/338/2018
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała 338 Typ pliku: pdf 2.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:13
Uchwała nr XLIX/339/2018
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Oleszyce i przekazania do organu regulacyjnego.

Załączniki:

Uchwała 339 Typ pliku: pdf 3.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:15
Uchwała nr XLIX/340/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała 340 Typ pliku: pdf 260.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09 10:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:15
Uchwała nr L/341/2018
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zadad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Oleszyce.

Załączniki:

Uchwała nr 341 Typ pliku: pdf 740.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:26
Uchwała nr L/342/2018
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia dla osób bezdomnych

Załączniki:

Uchwała nr 342 Typ pliku: pdf 818.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:26
Uchwała nr L/343/2018
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 343 Typ pliku: pdf 637.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:12
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:26
Uchwała nr L/344/2018
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Załączniki:

Uchwała nr 344 Typ pliku: pdf 281.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:13
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:26
Uchwała nr L/345/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 345 Typ pliku: pdf 1.47 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:27
Uchwała nr L/346/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 346 Typ pliku: pdf 5.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:27
Uchwała nr L/347/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 347 Typ pliku: pdf 220.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:17
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:17
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:28
Uchwała nr L/348/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała nr 348 Typ pliku: pdf 226.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:28
Uchwała nr L/349/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała nr 349 Typ pliku: pdf 228.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:28
Uchwała nr L/350/2018
uchylająca uchwałę Nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Oleszycach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Załączniki:

Uchwała nr 350 Typ pliku: pdf 234.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:28
Uchwała nr L/351/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 351 Typ pliku: pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-18 10:25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:25
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-18 10:28
Uchwała nr LI\352\2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach przy ulicy Zagrody.

Załączniki:

Uchwała 352 Typ pliku: pdf 195.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-26 14:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:57
Uchwała nr LI\353\2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 353 Typ pliku: pdf 684.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-26 14:55
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-18 08:44
Uchwała Nr LII/354/2018
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 354 Typ pliku: pdf 3.00 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:46
Uchwała Nr LII/355/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

Załączniki:

Uchwała nr 355 Typ pliku: pdf 379.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 12:38
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:46
Uchwała Nr LII/356/2018
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Załączniki:

Uchwała nr 356 Typ pliku: pdf 2.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 12:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:47
Uchwała Nr LII/357/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała nr 357 Typ pliku: pdf 2.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 12:41
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:47
Uchwała Nr LII/358/2018
w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starych Oleszycach wchodzącej w skłąd Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Załączniki:

Uchwała nr 358 Typ pliku: pdf 285.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 12:44
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:47
Uchwała Nr LII/359/2018
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce

Załączniki:

Uchwała nr 359 Typ pliku: pdf 546.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-19 12:45
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:45
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-19 12:47
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 lutego 2020r. 10:11:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.