XML

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 28/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 16 kwietnia 2014r.

 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.         z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Wyznacza się na obszarze miasta i gminy Oleszyce miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.– zgodnie z poniższym wykazem.
 
Lp.
Miejscowość
Wyznaczone miejsca
1.
Oleszyce
Tablica ogłoszeń przy Ośrodku Zdrowa (ul Rynek)
Tablica ogłoszeń przy sklepie Groszek (ul. Zielona)
Tablica ogłoszeń ul. Sapiehy
2.
Nowa Grobla
Tablica ogłoszeń przy sklepie
3.
Stare Oleszyce
Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej
4.
Zalesie
Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej
5.
Futory
Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej
6.
Stare Sioło
Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej
7.
Borchów
Tablica ogłoszeń przy sklepie
 
§ 2
 
Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                 Burmistrz
                                                                      Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                           Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2014-04-22
Publikujący -