XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

Dowóz niepełnosprawnego ucznia  z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły

Oleszyce, dnia 24.01.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

Gmina Oleszyce działając zgodnie z art.18 a ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817) zawiadamia o unieważnieniu  postepowania konkursowego  na realizacją zadania p.n. „Dowóz niepełnosprawnego ucznia  z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017”.

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie konkursowe zostało unieważnione na mocy art.18 a ust.1, pkt 1, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uzasadnienie faktyczne:

Na w./w zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

                                                               Zastępca Burmistrza

                                                           Miasta i Gminy  Oleszyce

                                                                  Robert Brudniak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-01-26
Publikujący -
Dodano do archiwum