XML
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „ Aktywny senior- cykl działań wspierających  działania seniorów z terenu  Miasta i Gminy Oleszyce ”

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „ Aktywny senior- cykl działań wspierających  działania seniorów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce ”

 

   Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.239) Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oleszyce.pl , na stronie internetowej www.oleszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce została zamieszczona oferta realizacji  zadania publicznego  pn. „ Aktywny senior- cykl działań wspierających działania seniorów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce”,  zgłoszona przez Lokalną Grupą działania Ziemi Lubaczowskiej , ul. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów .
   Zgodnie z art.19 a ust.4 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 2 listopada 2016 r. pocztą elektroniczną  na adres : kultura@ug.oleszyce.pl lub pisemnie na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ul. Rynek 1

37-630 Oleszyce

 

 

W załączeniu:

1. Oferta Lokalnej Grupy działania  Ziemi Lubaczowskiej , ul.  Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów .na realizację  zadania publicznego  pn. „ Aktywny senior- cykl działań wspierających działania seniorów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce”.

2. Formularz uwag.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz uwag Plik doc 31.00 KB
Oferta LGD Plik pdf 1.74 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-10-27
Publikujący -
Dodano do archiwum