XML
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu marki Star

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia II przetargu  nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia   20.10.2016 r. ze sprzedaży samochodu marki STAR 003

Oleszyce, dnia 24.10.2016 r.

Informacja

dotycząca rozstrzygnięcia II przetargu  nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia   20.10.2016 r. ze sprzedaży samochodu marki STAR 003, numer rejestracyjny RLU 1956, stanowiącego własność Gminy Oleszyce.

W wyniku przeprowadzonego II przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu marki Star 003 Nr rej. RLU 1956  do Komisji Przetargowej powołanej  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Nr 55/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.  wpłynęło trzy oferty. Dwie Oferty nie spełniało wymogów formalnych.

Komisja  wybrała najkorzystniejszą ofertę którą złożył:

Pan Zygmunt Kubala  

Oferowana kwota 4555,00 zł brutto.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                         Robert Brudniak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2016-10-24
Publikujący -
Dodano do archiwum