XML
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu marki Star

Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 09.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

   Informacja o wyniku

pisemnego przetargu nieograniczonego,

który odbył się w dniu 09.09.2016 roku

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje, że w dnia 09.09.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż samochodu marki STAR 003, numer rejestracyjny RWL 1956, stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Do urzędu płynęły  trzy oferty, żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych (brak wadium), przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

                                                        Przewodniczący Komisji

                                                        mgr inż. Robert Brudniak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2016-09-12
Publikujący -
Dodano do archiwum