XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  referenta w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach została wybrana Pani Magdalena Ozimek zamieszkała w Oleszycach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokonano analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatki i stwierdzono, że spełniają one wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Magdalena  Ozimek  na podstawie przeprowadzonego testu pisemnego a następnie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba spełniająca wymogi do pracy na stanowisku referenta , zarówno w zakresie zasad pracy administracyjnej, jak też merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

                                                  Przewodnicząca komisji konkursowej

                                                                  Agnieszka Sopel

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-30
Publikujący -
Dodano do archiwum