XML
Obwieszczenie
Przyłaczenie do sieci zakładu produkcujnego w m. Stare Sioło
Burmistrz Miasta i Gminy
        Oleszyce
Oleszyce dnia  2020.04.20
BGP.6733.1.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  2020 poz. 293),
 
Z A W I A D A M I A M
 
        że dla Inwestora : PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin;
 
została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.7.2019 z dnia 2019-10-23  dla zamierzenia inwestycyjnego
"Budowa przyłącza do sieci zakładu produkcyjnego na terenie działki nr 16/6, w celu zwiększenia poboru mocy, ze stacji Stare Sioło 1;
Realizacja na terenie działek nr 87, 590, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6,  obr. Stare Sioło".

 
   W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
                                                                                                            Burmistrz
                                                                                               Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                    Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2020-05-05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-05-05 07:36
Dodano do archiwum