XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - gazociąg Uszkowce
Burmistrz Miasta i Gminy
             Oleszyce
Oleszyce  23.08.2018
       BGP.6733.6.2018
 
O B WI E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A M
 
dla inwestora :  Polska Grupa Gazownictwa sp. o. o. Odział  Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło   
projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, postanowienie PZD.443.90.2018 z dnia 20.08.2018, w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.
 
       Z  dokumentami  związanymi  z  wydaniem  przedmiotowej  decyzji  można zapoznać się
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu    w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń
 
 
                                                                                         Burmistrz
                                                                            Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                 Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-08-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-31 14:43
Dodano do archiwum