Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Budowa obwodnicy m. Oleszyce i Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce-Cieszanów –Bełżec  - budowa obwodnicy m. Oleszyce

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

             OLESZYCE

Oleszyce dnia  09.06.2016 r.

BGP.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

      Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008  r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam , że w dniu 03.06.2016 na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Pełnomocnik P. Maciej Łukaszek STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce-Cieszanów –Bełżec  - budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

- obręb Miasto Oleszyce : 341, 305, 306, 77, 78, 51, 44, 45, 46, 48, 881, 880/11, 347, 348/1, 348/2, 76, 47, 876,

- obręb Stare Oleszyce : 2264/1,

- obręb Oleszyce Lubomierz : 1125/50, 1125/52, 1125/49, 1125/81, 1125/55, 1125/53, 1125/52, 1129/2, 1125/82, 1125/48, 1120/24, 1129/33, 1129/32, 1128/5, 1128/6, 1128/1, 1128/2, 1127/5, 1127/2, 2509/2, 1142/9, 1110, 1142/13, 1142/11, 2537/3, 1095/9, 1127/4, 1125/2. W granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000.

Inwestor : Zarząd Województwa Podkarpackiego , Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Każdy kto ma  w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 09.06.2016 do dnia 30.06.2016 w Referacie Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach – pokój nr 11, w godz. Pracy Urzędu 7.30 – 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, w miejscu realizacji inwestycji , na tablicach ogłoszeń.

         Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008  r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity- Dz. U. z 2013 , poz. 1235 z późn. zmianami)  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana po uzyskaniu wymaganych prawem opinii z następującymi organami :

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie ,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

 

                                                                       BURMISTRZ

                                                                  Andrzej Gryniewicz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-06-16
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 16 lipca 2020r. 03:05:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.