XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa Domu Dziecka w Nowej Grobli

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

BGP.6733.8.2014

Oleszyce dnia  2014.12.23

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Dom Dziecka w Nowej Grobli, 37-631 Nowa Grobla 83 ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.8.2014 z dnia 2014-12-23  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Domu Dziecka na dwa niezależne lokale (Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze) w funkcjonującym budynku wielorodzinnym oraz budowa sanitariatów  z szatnią i częścią gospodarczą przy istniejących boiskach wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek ozn. nr 280/3, 283/2,  obr. Nowa Grobla”.

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                              Burmistrz

                                                                      Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-12-23
Publikujący -
Dodano do archiwum