XML
O B WI E S Z C Z E N I E

Urządzenia do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Nowa Grobla na części działki ozn. nr 812 obr. Nowa Grobla.”

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce 2011.08.11

 

BGP.6733.5.2011

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie  : urządzenia do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Nowa Grobla na części działki ozn. nr 812 obr. Nowa Grobla.”

 

dla inwestora : Ecobamal Sp. z o.o. Hruszowice-Gaje 56 a , 37-724 Kalników

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-   Marszałka Województwa Podkarpackiego – postanowienie z dnia 26.07.2011 znak EM/5070/J/951/11 w zakresie melioracji wodnych,

- Starosty Lubaczowskiego – postanowienie z dnia 11.08.2011 znak RG.I.6123.130.2011  w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,

 

  z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

Andrzej  Gryniewicz

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-08-16
Publikujący -