XML

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

 

 Konsultacje odbędą się w następujących formach:
-  elektronicznej,
-    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej .
Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@ug.oleszyce.pl
oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek 1, 37-630 Oleszyce.
 
Termin konsultacji wyznaczony został od dnia  12.10.2021 r. do  25.010.2021  r.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest pracownik Referatu   Organizacyjnego  Spraw Obywatelskich i Oświaty.
 
Kontakt: tel. 016 632 87 86


Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Roczny program wspólpracy -2021 Plik txt 25.53 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia burmistrza 2020r Plik txt 7.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2021-10-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 15:15
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-10-12 15:15