XML
OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje wszystkie przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Oleszyce, które miały odbyć się dnia 28 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9.00 i od 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ulicy Rynek 1.
Odwołanie przetargu następuje w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa).

 
Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych .
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/ .
Termin przetargu na dzierżawę przedmiotowych nieruchomości ustalony zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce w terminie późniejszym.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2020-04-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-15 14:40
Dodano do archiwum