XML
OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W FUTORACH
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego w Futorach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 365/22, 365/25, 365/36, 365/39, 365/40,365/41, 365/42,  który miał odbyć się dnia 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ulicy Rynek 1.

Odwołanie przetargu następuje w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa).

 
Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych .
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/.
Termin przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości ustalony zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce w terminie późniejszym.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2020-04-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-15 14:38
Dodano do archiwum