XML
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Oleszyce do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

 Konsultacje odbędą się w następujących formach:

-  elektronicznej

-    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej .

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: kultura@ug.oleszyce.pl

oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek 1, 37-630 Oleszyce.

Termin konsultacji wyznaczony został od dnia 25.09.2017 r. do  8.10.2017 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest pracownik Referatu   Organizacyjnego  Spraw Obywatelskich i Oświaty.

Kontakt: tel. 016 632 87 77

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Roczny program wspólpracy -2018 Plik txt 24.10 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia burmistrza Plik txt 6.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-09-25
Publikujący -
Dodano do archiwum