XML
Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w 2015r.

Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w 2015r.

projekt systemowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.

 

Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w 2015r.

projekt systemowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach w roku 2015r. realizuje projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do 4 osób ( 3 kobiet i 1 mężczyzn) bezrobotnych mieszkańców gminy Oleszyce korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem projektu jest min: zdobycie przez Uczestniczki i Uczestników projektu dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które w znacznym stopniu zwiększą ich szansę na zdobycie zatrudnienia. Największym powodzeniem cieszą się następujące kursy: „operator koparko – ładowarki kl. III”, „opiekun osób starszych”, „pracownik administracyjno – biurowy”, „cukiernik wraz z przygotowaniem do egzaminu czeladniczego”. Osoby biorące udział  w szkoleniach mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz ciepły posiłek. W projekcie zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji:

1.     Instrument aktywizacji zawodowej: uczestnicy projektu zostaną skierowani   do podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych,

2.   Instrument aktywizacji społecznej: przed rozpoczęciem kursów uczestnicy projektu skorzystają ze wsparcia doradcy zawodowego,

3.  Instrument aktywizacji społecznej: uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach kompetencji społecznych.

Rezultatem realizacji projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia, kształtowanie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności, kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2015-03-16
Publikujący -
Dodano do archiwum