XML
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleszycach z dnia 13 października 2010r.

o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza.

Komisja pełni dyżury w dniach roboczych:

1) od 15 października 2010r. do 27 października 2010r.                  w godz. 13.00 – 15.30

2) w ostatnim dniu do przyjmowania zgłoszeń tj:                                                                                       
                                                                                                               a) list kandydatów na radnych w dniu 22 października 2010r.        w godz. 13.00 – 24.00

b) kandydatów na burmistrza w dniu 27 października 2010r.                   w godz. 13.00 – 24.00

 

Dyżury Komisja pełnić będzie  w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce (Ratusz) ul. Rynek 1, pokój nr 16. tel. (16) 6328791

 

 

 

                         Przewodniczący
                            Miejskiej Komisji Wyborczej
w Oleszycach

                                                                Zbigniew Kłak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2010-10-13
Publikujący -
Dodano do archiwum