XML

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleszycach z dnia 13 października 2010r.

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz.1190) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleszycach:

Przewodniczący – Zbigniew Kłak zam. Oleszyce
Z-ca Przewodniczącego – Mariusz Rychlicki zam. Oleszyce
Członek – Józef Bryk zam. Oleszyce
Członek – Marian Hamułka zam. Oleszyce
Członek – Alicja Harasymowicz-Galuch zam. Futory
Członek – Magdalena Mazur zam. Oleszyce
Członek – Danuta Nowak zam. Oleszyce
Członek – Wanda Wójcik zam. Oleszyce
Członek – Krystyna Zawitkowska zam. Stare Oleszyce

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce (Ratusz) ul. Rynek 1, pokój nr 16. tel.(16) 6328791

 

 

                         Przewodniczący
                            Miejskiej Komisji Wyborczej
w Oleszycach

                                                              Zbigniew Kłak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2010-10-13
Publikujący -