XML
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kredyt długoterminowy  w kwocie 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek , kredytów oraz wykup obligacji

BGP-341/20/09

Oleszyce 26.11.2009 r.

  ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE )

 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(Art. 92  ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych) 

Zamawiający:

Gmina Oleszyce

ul. Rynek 1 ; 37-630 Oleszyce

Tel. (0-16) 6315010

 

Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia : usługi

Tryb udzielania zamówienia : przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:

Kredyt długoterminowy  w kwocie 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek , kredytów oraz wykup obligacji  

Nazwa i adres wykonawcy , nr oferty, najkorzystniejszej:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

ul. Rynek 28 

37-600 Lubaczów

Nr oferty :1

Informacja o cenie wybranej oferty:

82933,00 zł ( brutto )

Uzasadnienie :  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie , ul. Rynek 28 ,  37-600 Lubaczów

 


Informacje o pozostałych ofertach:

Nie dotyczy

Informacja o wykluczonych wykonawcach:

Nie dotyczy

Informacja o ofertach odrzuconych:

Nie dotyczy

złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2009-11-26
Publikujący -
Dodano do archiwum