XML
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – kategorii 2 wraz ze sprzętem dodatkowym

BGP-341/15/09                                                                                                          Oleszyce 26.08.2009 r.

 

 

  ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE )

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(Art. 92  ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zamawiający:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach

ul. Mickiewicza 10 ; 37-630 Oleszyce

Tel. (0-16) 6328787

 

Tryb i przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia : dostawa

Tryb udzielania zamówienia : przetarg nieograniczony

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – kategorii 2 wraz ze sprzętem dodatkowym

 

Nazwa i adres wykonawcy , nr oferty, najkorzystniejszej:

 

FIRE-MAX Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224 

02-495 Warszawa

Nr oferty : 2

 

Informacja o cenie wybranej oferty:

 

60375,82 zł ( brutto ) ; 56426,00 ( netto )

 

Uzasadnienie : Firma FIRE-MAX Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 224 , 02-495 Warszawa

 złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów 

 

 

Informacje o pozostałych ofertach:

Nr oferty : 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o. ,

ul Krańcowa 11 , 61-022 Poznań 

 

Informacja o cenie :

 

77575,00 zł ( brutto ) ; 72500,00 ( netto )

 

Informacja o wykluczonych wykonawcach:

 

Nie dotyczy

 

Informacja o ofertach odrzuconych:

 

Nie dotyczy

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2009-08-28
Publikujący -
Dodano do archiwum