XML
Zmiana w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Zmiana  w  ustawie  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych określa m.in. zasady unieważniania nowych dowodów osobistych „z urzędu” .  Zasady,  o których  nie  wszyscy wiedzą lub nie wszyscy pamiętają.

Zmiana  w  ustawie  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych określa m.in. zasady unieważniania nowych dowodów osobistych „z urzędu” .  Zasady,  o których  nie  wszyscy wiedzą lub nie wszyscy pamiętają.


          Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Po zmianie przepisów unieważnienie dowodu osobistego w systemach informatycznych  nie jest uzależnione od zwrotu starego dokumentu organowi, który go wystawił.

 

Pamiętajmy:

     W przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (najczęściej będzie to zmiana adresu, nazwiska bądź imienia), dowód osobisty należy bezwzględnie wymienić. Zaniechanie tego obowiązku będzie skutkowało unieważnieniem posiadanego dowodu osobistego, co nastąpi po upływie trzech miesięcy od daty zaistnienia tego faktu.

 

       Unieważnienie dowodu osobistego może się wiązać z problemami np. przy ubieganiu się w banku o kredyt.

 

W przypadku Polaków przebywających za granicą, dokument straci ważność po upływie czterech miesięcy.  Dowód  osobisty   będzie unieważniał organ, który go wydał, czyli burmistrz. Dowód osobisty będzie unieważniany „ z urzędu ” także   w  razie   jego zniszczenia  lub zagubienia oraz  w dniu upływu terminu jego ważności.  Szczegółowe terminy unieważniania dowodów osobistych zawarte są  w znowelizowanym art. 43 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (warto z tym artykułem się zapoznać).

 

Przykładowe terminy w jakich należy wystąpić o wymianę dowodu osobistego :

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek go wymienić w razie :

zmiany danych , które zamieszcza się w dowodzie osobistym

termin – 14 dni od daty zaistnienia zmiany

- uszkodzenia dowodu osobistego

   termin – niezwłocznie

- upływu terminu ważności dowodu osobistego

   termin - nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności  dowodu

- osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie

   powiadomić o tym Urząd Miasta i Gminy oraz wystąpić o wydanie nowego 

   dowodu osobistego.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2009-01-22
Publikujący -
Dodano do archiwum