XML

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie modernizacji Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w m. Futory

 

 

Oleszyce dnia 2006-09-19

 

 

BGP-341/15/2006

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje , że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na zadaniu pn :

 

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie modernizacji Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w m. Futory

 

 

zostało unieważnione .

 

 

 

uzasadnienie :

 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych cyt. „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -