XML

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Roboty remontowe – Ratusz Miejski w Oleszycach

Oleszyce dnia 2006-08-18

 

 

BGP-341/11/2006

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje , że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na zadaniu pn :

  Roboty remontowe – Ratusz Miejski w  Oleszycach

 zostało unieważnione .

 

 uzasadnienie :

 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

 

 

 

Otrzymują :

1.Oferenci uczestniczący w przetargu

2.A/a.

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -