XML

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Zabiała – roboty stanu zerowego

Oleszyce dnia 2006-08-14

 

 

 

BGP-341/12/06

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Zabiała – roboty stanu zerowego

 

 

 

Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 z póżn. zmianami ) zawiadamiam , że w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  „ Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Zabiała – roboty stanu zerowego  prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000,00 Euro za ofertę najkorzystniejszą  została uznana oferta złożona przez:

 

sanakiewicz Spółka z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko 495

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi : 35105,51 zł

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięć złotych  51/100 .

 

Uzasadnienie

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , złożył ofertę o najniższej cenie .

 

 

 

            Burmistrz

mgr Maria Janowska-Placek

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -